nben
   
+47 815 73 723

10% strømreduksjon med feedback

  • 7
  • 27. oktober 2014

Feedback-reduserer-stromInformasjon og tilbakemelding om faktisk energiforbruk, såkalt feedback, er et av de mest effektive tiltakene for å motivere forbruker til å spare strøm. Forskning viser at bevisstgjøring av forbruker gir redusert strømforbruk.

Flere måter å gi feedback på

Feedbacken omfatter blant annet opplysning om hva forbruker bruker av strøm, veiledning til å redusere forbruk og visning av hvordan forbruker lykkes i sin strømsparing. Dette kan gjøres ved sammenlikning av eget tidligere forbruk, med venner, andre liknende boenheter etc. Bevisstgjøringen kan gjøres på fakturaen og via skjermer, apper eller In-Home Displays (IHD).

Løpende informasjon til strømkunden

Gjennomsnittskunden kan redusere strømforbruket med over ti prosent dersom vedkommende får løpende informasjon om faktisk forbruk. Det mener VaasaETT, et internasjonalt rådgivningsselskap, som har spesialisert seg på energieffektivisering og forbrukeradferd. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bestilte rapporten «Assessing the Potential of Energy Consumption Feedback in Norway» fra VaasaETT. NVE-rapporten 2014-72, ble presentert på “Norges energidager” forrige uke.

Stort energieffektiviseringspotensiale

«Smarte målere gjør det enkelt å ta i bruk små skjermer eller app-er som viser faktisk energiforbruk. Rapporten NVE har fått laget viser at energieffektiviseringspotensialet er stort. Vi håper rapporten bidrar til at markedsaktørene vil tilby løsninger som gjør at strømkundene kan få bedre kontroll over eget energiforbruk», sier Per Sanderud Vassdrags- og energidirektør.

Begrenset kunnskap om strømforbruk

«Mange strømkunder har begrenset kunnskap om hvor mye strøm de bruker, og hva husholdningen kan gjøre for å redusere strømforbruket. Forskning viser at informasjon og tilbakemelding om faktisk energiforbruk kan gjøre kundene mer bevisste på eget forbruk, og dermed motivere til å spare strøm», sier Sanderud.

Sparepotensial på 11 prosent

For en gjennomsnittlig husholdningskunde i Norge tilsvarer dette sparepotensialet nesten 1800 kWh i året. Optimale feedbackløsninger ligger som en forutsetning. Ny teknologi og beste praksis må benyttes, mener VaasaETT. For å vite den faktiske effekten av feedback i Norge må ulike kommunikasjonsløsninger testes i stor skala blant norske strømkunder.

VaasaETT sin presentasjon av rapporten fra Norges energidager forrige uke »
Film om hvordan E.ON i Sverige har gjennomført et strømsparingseksperiment »

css.php