Strømkundene med høyest nettleie vil fra første januar måtte betale nesten tusen kroner mer i måneden enn strømkundene som har lavest nettleie. Det er generelt sett de små nettselskapene i grisgrendte strøk som har høyest nettleie. De mest heldige kundene er de som er tilknyttet store nettselskap i byene.

Gjennomsnittlig økning på 600 kroner

For en gjennomsnittlig husholdning med et forbruk på 20 000 kWh/år, øker nettleien med 600 kroner i 2016, skriver NVE på sine sider. 40 kroner av økningen følger av økt inntekt for nettselskapene, mens 560 kroner skyldes økt forbruksavgift på elektrisk kraft.

NVE.no; Nettleien har økt »
NVE.no; Nettleiestatistikk »

css.php