Offentlig sektor blir trukket frem som en viktig pådriver for å øke e-fakturering og fremme digitalisering av blant annet forretnings- finans-, handels- og logistikkdokumenter i Global Billentis Market Report. De skriver også at «volumene av elektroniske fakturaer vokser med rekordfart på grunn av regjeringenes initiativer og den fremadstormende utviklingen av banebrytende teknologi. Markedet endrer seg raskt og krever at bedrifter og organisasjoner tar proaktive tiltak for digitalisering.»

Årlig e-fakturavekst på 10-20 prosent

Antall elektroniske fakturaer vil øke opp til minimum 36 milliarder på verdensbasis i 2017 viser undersøkelsen som ble utgitt tidligere i sommer. Rapporten tar for seg fremtidige globale trender innen elektronisk fakturering og viser til en årlig vekst på e-fakturaer på 10-20 prosent. Størrelsen på det globale e-faktureringsmarkedet anslås til å øke kraftig i de kommende årene. De anslår en verdi på totalt 16,1 milliarder euro i 2024 opp fra dagens 3,3 milliarder euro.

90 prosent fakturaer behandles manuelt

Billentis-rapporten skriver at Norge ligger i ledelsen når det kommer til det digitale skiftet. På verdensbasis blir 90 prosent av alle fakturaer fortsatt behandlet manuelt. Mengden repetitive og tidkrevende oppgaver tilknyttet faktureringen er dermed fortsatt høy. Fra slutten av 2018/2019 blir over 300.000 offentlige forvaltninger og byråer i EU-medlemsland forpliktet til å støtte den nye europeiske normen for elektronisk fakturering.

E-faktura en viktig faktor i automatiseringen

«En god digital transformasjon krever en helhetlig tilnærming hos organisasjoner. Vi har sett at denne trenden blir sterkere hos våre kunder år etter år. E-fakturering er en viktig faktor i automatisering av leverandørgjeld og kundefordringer, men reelle konkurransefortrinn kommer gjennom forbedret kontant- og arbeidskapitalforvaltning», sier Patrik Sallner i Opuscapita i en kommentar om Billentis-rapporten.

E-fakturering driver oss til digitalt skifte »
The globaL Billentis Market Report predicts 36 billion electronic invoices worldwide in 2017. E-invoicing is driving digitalization and major market transition »

css.php