Tidlig i sommer la Ericsson frem sin årlige «Ericsson mobility report». I følge rapporten vil mobildata i vestlig Europa øke fra 4 GB per måned per smarttelefon i 2017 til 25 GB i 2023. På verdensbasis forventes en vekst på 43 prosent per år som gir et månedlig forbruk på 107 exabytes i 2023.

20 prosent via 5G-nettet i 2023

I 2023 er det forventet at 20 prosent av mobildatatrafikken vil gå via 5G-nettet. Dette tilsvarer 1,5 ganger mer enn den totale trafikken i 2G-, 3G- og 4G- nettet sammenlagt i dag. I områder hvor 5G er tidlig etablert vil andelen av mobiltrafikken i 5G-nettet være større enn 20 prosent.

95 prosent mobildata fra smarttelefon

I dag står smarttelefoner for omtrent 85 prosent av all mobildatatrafikk. Dette forventes at vil endre seg til 95 prosent mot slutten av 2023.

Videotitting vil øke med 45 prosent per år

Videotrafikken i mobile nettverk vil fortsette å vokse. Vi vil bruke mer tid på videotitting, se video i flere kanaler i tillegg til at oppløsningen blir stadig bedret. Mobiltrafikken med video er forventet å øke med rundt 45 prosent per år mot en andel på 73 prosent av all mobiltrafikk i 2023. Trafikken fra sosiale medier er forventet å vokse med 31 prosent per år de neste 6 årene. Totalt sett vil andelen av trafikken fra sosiale medier synke fra 12 prosent i 2017 til 8 prosent i 2023 grunnet den kraftige økningen av videotitting.

Ericsson Mobility Report »

css.php