Bli mer relevant for kunden med mobiltjenester

Bli mer relevant for kunden med mobiltjenester

Om forretningsmodellen er under press, virkemidler mangler for å øke lønnsomheten eller det er vanskelig å holde på kundene, er et alternativ å starte som mobiloperatør. Mobilabonnement og mobiltjenester er noe alle har et forhold til. Derfor har mange av våre kunder valgt å starte som mobiloperatør og selge mobilabonnement for å øke sin konkurransekraft i egen bransje. Heldigvis er det enkelt å starte som mobiloperatør med eRate. (mer…)

Reguleringen av mobilmarkedet i Norge

Reguleringen av mobilmarkedet i Norge

Dagens regulering av det norske mobilmarkedet er fra 2016. Reguleringen er for å fremme konkurransen blant aktørene i bransjen. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom, har denne uken sendt ut brev til mobilselskapene her i Norge for å få hjelp til å kartlegge dagens konkurransesituasjon. «Informasjonsinnhentingen er bred og dekker alle deler av analysen Nkom skal gjennomføre», skriver Nkom på egne sider. (mer…)

73 prosent video av all mobildata i 2023

73 prosent video av all mobildata i 2023

Tidlig i sommer la Ericsson frem sin årlige «Ericsson mobility report». I følge rapporten vil mobildata i vestlig Europa øke fra 4 GB per måned per smarttelefon i 2017 til 25 GB i 2023. På verdensbasis forventes en vekst på 43 prosent per år som gir et månedlig forbruk på 107 exabytes i 2023. (mer…)

Det er enkelt å starte som mobiloperatør

Det er enkelt å starte som mobiloperatør

Mobilabonnement og mobiltjenester er noe alle har et forhold til. Derfor har mange av våre kunder valgt å starte som mobiloperatør og selge mobilabonnement. Noen er rene operatører og utfordrere i mobilbransjen, andre er etablerte selskap som har økt konkurransekraften i egen bransje. (mer…)

css.php