Datainnsamling

eRate Faktura og Kundesystem - Datainnsamling

Vi vet hva det betyr å ta vare på og presentere store datamengder til våre kunder

eRate leverer ferdig oppsatte systemer tilpasset våre kunders behov og ønsker. Vi har utviklet systemer og metoder som overvåker trafikkstrømmene mellom leverandør, videreselger og sluttkunde. Alt er i ett system for å sikre god kvalitet og mindre rom for feil.

Forsikring mot tap av verdifulle inntekter

eRate ivaretar all data i hele kundesyklusen. Alt fra etablering i kundesystemet, innsamling av data/forbruk, prissetting av transaksjoner, 24/7 sanntidsprissetting, til kostnadssamling av alle tjenester og produkter i en oversiktlig faktura. Det fanger også opp manglende registreringer av kundedata og rapporterer avvik fortløpende.

Automatiske arbeidsprosesser

I stedet for å ha flere ulike arbeidsprosesser inkluderer eRate alt i samme system. Slik hjelper vi kundene våre med å spare tid og ressurser og eliminerer samtidig feilkilder. Alle prosessene går automatisk; adressesjekk, kredittsjekk, webshops, nettverksoperatør, printhus, bank, inkasso og eksterne rapportsystem.

Rating og Billing

eRate mottar data fra en rekke ulike leverandører og gjør rating/prissetting i sanntid. Vi kan ta imot alle typer data uansett kompleksitet og mengde. All rating/forbruk blir umiddelbart tilgjengelig for sluttkundens Min Side-løsning når ratingen er gjort.

css.php