Drift og Support 24/7

eRate Drift og Support
eRate håndterer all løpende drift og support på systemene eRate leverer. Det betyr at din bedrift kan holde fokus på bedriftens kjernevirksomhet. Vi holder overvåkning 24/7 på alle prosesser, integrasjoner, servere, web-løsninger, databaser og nettverk.

Vi håndterer alt innen fakturering

eRate tar all jobb med fakturering (bill runs). Dette innebærer produksjon av fakturafiler, eksport til eksterne systemer, revisjon og distribusjon via valgte kanaler. Vi utfører purring på faktura etter avtale med kunden. Alle slike prosesser må være forhåndsavtalt med kunden med tanke på tidspunkt, intervaller og særskilte rutiner/avvik som kunden ønsker ovenfor sluttkunden.

Effektivt saksbehandlingssystem

eRate Online er vårt saksbehandlingssystem. Her legger kunden inn sine henvendelser om support og bruk av system, feilmeldinger og øvrige spørsmål. eRate Online gir god oversikt over samtlige saker og er et godt verktøy for saksbehandling og oppfølging.

css.php