eRate Enabling Opportunities

eRate Enabling Opportunities
eRate har gjennom 10 år finpusset eRate faktura- og kundesystem til de små marginene som er i telekombransjen.

Reduserte kostnader

Mobilleverandørene har gjennom flere år opplevd stor konkurranse og har vært tvunget til å holde månedlige driftsutgifter på et minimum. eRate kan derfor tilby en generelt lav lisenspris og lav pris per faktura på et høyautomatisert og godt utprøvd system.

Enklere system er brukervennlig

Løsningen er enkel å drifte og er bygget på en åpen og moderne plattform som en skytjeneste. Alt i samme brukergrensesnitt gir høy brukervennlighet. Enkle brukergrensesnitt på forskjellig nivåer, gjør det lett og utføre oppgaver enkeltvis og som del av en større verdikjede.

Fleksibel løsning

Mulighet for å legge til eller ta ut moduler etter behov. Konfigurerer standardmoduler til opplevd skreddersøm. Parallelt gjør eRate løpende oppdateringer.

Effektiviseringsgevinst

Automatiserte prosesser og en kontinuerlig jakt på forenkling gir kundene til eRate klare effektiviseringsgevinster. Færre og «riktigere» arbeidsoppgaver gir rom for kostnadsreduksjoner på manuelle prosesser. Totalt øker konkurransekraften med et effektivt system og reduserte kostnader.

Kommunikasjonsverdi

eRate systemløsning gir gode muligheter for å bygge «Min side» og MobilApp som styrker kundedialogen. Gjennom bearbeiding av kundedata skreddersys kommunikasjonen til den enkelte kunde. Dette muliggjør en til en og en til mange kommunikasjon.

css.php