Innkreving og Inkasso

eRate Faktura og Kundesystem - Innkreving og Inkasso
Norske inkassobyråer mottok til sammen drøyt 7 millioner saker i 2014. Det ble iverksatt 458 052 rettslige saker, som er en økning på 7,3 prosent fra 2013. Generelt utgjør rettslige saker en lav andel av brutto mottatt inkassosaker, over 90 prosent av sakene løses utenomrettslig.

Reskontro

Gjennom integrasjon mot bank og kortleverandører har eRate til enhver tid oppdatert oversikt over innbetalinger mot den enkelte faktura. Eventuell overføring til eksterne regnskapssystemer tilpasses gjennom API’er.

Innbetaling via kredittkort

eRate støtter innbetaling via bank- og kredittkort via ulike kortinnløsere. I dag har eRate integrasjon mot DIBS.

Inkasso

eRate kan kjøre purringer per SMS / e-post og brev (via printleverandør) helt frem til inkasso. Systemet vårt har direkte integrasjon med inkassobyrå når vi kjører purresteg. Vi tilbyr egne prisgunstige inkassotjenester eller vi kan integrere oss mot eksisterende leverandører. Systemet vil alltid vise korrekt fakturastatus på kundekortet.

css.php