Produkt og Pris

eRate Faktura og Kundesystem - Produkter Priser
eRate har ansvar for oppsett og vedlikehold av produkter og tjenester i systemet. Dette sikrer god kvalitet på all innlagt data. Systemet er fleksibelt og endringer kan gjøres raskt for å følge markedskrav og reguleringer.

Produktoppsett og prisstruktur

eRate systemet gir stor valgfrihet i å kombinere produkt og pris. Løsningen gir muligheter for å kombinere egne produkter med 3. partsprodukter slik at unike kundeløsninger kan tilbys. Det er tilrettelagt for salg av flere parallelle produkter separat eller i kombinerte salgspakker. Selgere du 3. partsprodukter kan dette integreres i spennende prisløsninger for kunder.

Fleksibel prissetting

Systemet gir fleksibilitet i prissettingen uansett om det gjelder transaksjoner, produkter eller abonnementsavgifter. Systemet gir frihet til å styre kundeunike avgifter, prisplaner og fakturatekster. eRate tilpasser systemet etter våre kunders behov for å sikre pengeflyten og har selvfølgelig også funksjoner for purring og inkasso. Systemet håndterer avgifter, prissetting fra leverandør, rabattordninger, bindingstider, provisjonsberegninger og abonnementsstyring.

css.php