Teknisk Prosjektstyring

eRate Teknisk Prosjektstyring
eRate hjelper din bedrift med å analysere dagens system som styrer fakturering og kundehåndtering, samt alle øvrige systemintegrasjoner knyttet til dette. Vi er eksperter på automatisering, effektivisering og forenkling av operasjoner. Resultatet er sparte kostnader og ressurser, samt minimering av feilkilder. Ta kontakt med oss i dag for å få gode løsninger på kompliserte oppgaver.

Spar kostnader og minimerer feilkilder med teknisk spisskompetanse

eRate har mange års erfaring med teknisk prosjektledelse og prosjektstyring. Vi har bred kompetanse knyttet til rådgivning og gjennomføring av prosjekter som omhandler fakturering, kundehåndtering, systemer og data. Forenkling står i fokus i ett hvert oppdrag vi har, om det er for tyngre aktører eller for nyetablerte selskaper.

Teknisk spisskompetanse

eRate har spisskompetanse innen rating, mediering, fakturagrunnlag, tredjepartsintegrasjoner og tilhørende systemer som; adressesjekk, kredittsjekk, webshops, nettverksoperatør, printhus og eksterne rapportsystem.

Optimaliserer og forenkler fakturaprosessen og kundehåndteringen

Det er mange bedrifter som selv håndterer alle aspekter av rating, fakturering og kundehåndtering. Samtlige oppgaver forbundet med disse prosessene kan som regel forenkles og forbedres for å redusere feil og unngå avvik i prising og innlesning av data (for eksempel CDR-filer). Manuelle operasjoner kan automatiseres slik at ressurser blir frigjort og kostnader reduseres. Automatisering av prosesser minimerer også feilkilder, som igjen sikrer bedret kvalitet. Vår erfaring er at få sitter med egen kompetanse god nok til å utnytte sine systemer optimalt.

css.php