Innkreving og Inkasso

eRate Mobile Tjenester - Innkreving Inkasso

Innkreving

eRate håndterer innkreving og purringer per e-post, SMS eller brev. Vi tilrettelegger for filutveksling med tredjepartsleverandører og synkroniserer betalinger og purrestatus, samt oppdaterer oversikten i vårt kundesystem. eRate tilbyr betalingsoppfølging gjennom flere kanaler; SMS, e-faktura, faktura og sperrevarsel via SMS

Inkasso

eRate har direkte integrasjon med inkassobyrå når vi kjører purresteg. Informasjonsutveksling sikrer at vårt system alltid viser korrekt fakturastatus på kundekortet. Overføring av kunder til inkassopartner; Collector, Lindorff, Kredinor og andre.

css.php