Produkt og Pris

eRate Mobile Tjenester - Produkter Priser
eRate setter opp prisstrukturer sammen med den nye mobiloperatøren og har ansvar for oppsett og vedlikehold av produkter og tjenester i systemet. Dette sikrer god kvalitet på all innlagt data. Systemet er fleksibelt og endringer kan gjøres raskt for å følge markedskrav og reguleringer. Våre kunder kan ha ulike prisstrukturer tilpasset ulike produkter. Systemet oppdateres kontinuerlig for å støtte fleksible og avanserte prismodeller.

Produkt pakketering mot markedet

• Abonnementsstrukturer
• Datapakker
• Hastighetsklasser
• Andre OTT tjenester
• Tilllegstjenester
• Bindingstider

css.php