Rating og Billing

eRate Mobile Tjenester - Datainnsamling Rating og Billing
eRate har lang erfaring med prissetting av mobile tjenester og vi har sterkt fokus på å tilpasse våre systemer til å håndtere alle prismodeller i markedet.

Prismodeller i stadig endring

Mobilproduktene som selges til sluttkunde er i stadig endring – i takt med markedet. Ulike prismodeller tilbys med inkludert mengde tale, SMS og data. Samtidig er det en rekke lovpålagte reguleringer å ta hensyn til.

Alle typer data – uavhengig mengde

eRate mottar data fra en rekke ulike leverandører og gjør rating/prissetting så snart dataene er tilgjengelig. Vi kan ta imot alle typer data uansett kompleksitet og mengde. All rating/forbruk blir umiddelbart tilgjengelig for sluttkunden på Min Side og MobilApp.

Datagrunnlag for faktura

Prissettingen som gjøres fortløpende danner grunnlag for faktura. Avgifter, tilleggstjenester og gebyrer følger kundens livssyklus etter fastsatte regelsett og tidsintervaller. De automatiserte overvåkningsprosessene sørger for at fakturaene som produseres er i tråd med produktet som markedsføres.

css.php