nben
   
+47 815 73 723

eRate_MVNE_200x200_2eRate MVNE (Mobile Virtual Network Enabler) muliggjør salg av mobile tjenester som for mange ikke er mulig å gjennomføre uten en samarbeidspartner. eRate Billing & CMS (Customer Management System) kan fullt ut integreres med alle tredjeparter og håndterer alle aspekter av et kundeforhold; fra kunderegistrering til ferdig faktura ut til kunde.

System tilpasset detaljbehovet i telekom
Detaljer som antall porteringsdager, kostnader knyttet til brudd på bindingstid og ulike regler for sperring av abonnement er eksempler på viktige parametere innen telekom. Hos en bedrift skal kanskje bedriftskundene ha 7 porteringsdager og private kunder ha 4. I en annen bedrift skal et brudd på bindingstid være på 1500,- for private kunder og 3000,- for bedriftskunder. Slike tilpasninger settes enkelt opp i eRate Billing & CMS.

Min side
Via Min side kan telekomkunder endre personalia, se sanntidsforbruk og eget fakturaarkiv. De kan administrere sine abonnement ved å bestille/si opp tjenester, se totalt forbruk og laste det ned som en pdf-/excelfil. De kan også sperre eller aktivere SIM-kortet sitt.

Varslingstjenester
Forskjellige varslinger er enkelt å sette opp, som forbruksgrenser og purring på faktura. Forbruksgrenser er en veldig fin funksjon for sluttkunden for lettere å kontrollere månedlig, ukentlig eller daglig forbruk. Den samme funksjonen kan også benyttes som et verktøy for å hindre misbruk og svindel, ved eksempelvis tyveri.

Fakturaen – en viktig del av ditt kundeforhold
eRate Billing & CMS samler alt i en og samme faktura; utførte telefonsamtaler, SMS/MMS, datatrafikk, samt faste kostnader som månedsavgifter for fasttelefoni, mobiltelefoni og/eller bredbåndsabonnement.  Alt samlet i en og samme oversiktlig faktura med ønsket design!

css.php