eRate har etter hvert lang erfaring med å tilby sine kunder én samlet faktura ut til sluttkunden. Systemet vårt er skalerbart og håndterer salg av flere tjenester parallelt. Tjenester som strøm, nettleie, fiber, varmepumper, smarthus, solceller, mobile tjenester etc. kan tilbys sluttkunden som igjen kan faktureres med kun én regning.

eRate behandler datamengdene

eRate samler inn alle data og behandler datamengdene. Vi leser data uansett format og mengde, og er ansvarlige for hele prosessen fra innlesning av data til ferdige varelinjer på faktura. Systemet integreres også enkelt mot andre systemer som regnskap og inkassoselskaper.

Enkel oversikt, gode kundefordeler og enkle betalingsmekanismer

«Totalt sett tror vi kraftselskapene må tilby kundene flere tjenester for å nå opp i den harde strømkonkurransen. Da er strategien med «alt på en faktura» riktig for å tilby kundene enkel oversikt, gode kundefordeler og enkle betalingsmekanismer», sier Vidar Myrer, Kommersiell Sjef for Energi i eRate.

Felles faktura for strøm og nettleie

Før helgen publiserte Energi Norge et forslag om at alle strømkunder skal få én samlet faktura for strøm og nettleie innen sommeren 2019. De mener dette vil spare kostnader for både sluttkundene og selskapene. De skriver at det i dag er rundt halvparten av strømkundene som mottar felles strøm- og nettfaktura fra kraftleverandøren.

Felles og lik ordning for markedsaktørene

«Erfaringene så langt viser at nettselskapene kan effektivisere sine administrative prosesser og kostnader vesentlig om ordningen blir felles og lik for alle markedsaktørene. Tiltaket er i tråd med politiske anbefalinger om harmonisering av strømmarkedet i Norden», sier næringspolitisk rådgiver Ole Haugen i Energi Norge i forslaget.

Større valgfrihet og bedre oversikt over strømkostnadene

«En felles faktura for strøm og nettleie er en forenkling som gir strømkundene større valgfrihet og bedre oversikt over strømkostnadene. Forskriftsendringene bidrar også til bedre konkurranse mellom kraftleverandørene. Et effektivt kraftmarked er med på å holde strømkundenes kostnader så lave som mulig,» understreker Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE i en pressemelding fra mai 2016.

Energi Norge: Vil innføre felles faktura uavhengig av Elhub »
eRate blogg: Tilby flere tjenester parallelt »

css.php