nben
   
+47 815 73 723

AMS kan måle både forbruk og produksjon

  • 6
  • 7. juli 2014

AMS kan måle både forbruk og produksjonNorges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har fremmet et forslag om å endre reglene slik at det blir enklere for plusskundene (strømkunder som også produserer strøm) å levere og få betalt for strøm som leveres på nettet.

Felles regelverk og like rettigheter

NVE ønsker å tilrettelegge for plusskunder slik at det blir lettere å levere inn egenprodusert strøm. De foreslår et felles regelverk og like rettigheter for strømkunder som produserer strøm, og som ønsker å levere strømmen de ikke bruker selv på nettet.

Enkel strømleveranse via AMS og nettet

«Dette betyr blant annet at såkalte plusskunder som installerer solceller på taket ikke lenger trenger å ha en egen strømmåler for å måle produsert strøm, men kan ha én smart strømmåler (AMS) som måler både produksjon og forbruk», forteller Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE.

Begrenset produksjonsmengde

Forslaget til forskriftsendringene gir Plusskundene en begrensning på 100 kW effekt som kan leveres tilbake til nettet. Dette tilsvarer strømbruken til 8-10 bolighus en kald vinterdag. Plusskundene står fritt til å produsere så mye de ønsker til eget forbruk.

Ingen innmatingstariff, nettleie eller strømavgift

– Forslaget innebærer også at plusskundene ikke betaler innmatingstariff slik øvrige kraftprodusenter må gjøre, og at de i tillegg slipper å betale nettleie og avgifter på strømmen de selv bruker, informerer Ove Flataker.

Fristen for kommentarer til høringen er satt til 10. oktober 2014. Les den her »

css.php