EU-kommisjonen har nylig lagt frem forslag om hvordan de «avgiftsfrie roamingavgiftene» skal fungere og reguleres over EU-grensene. Tidligere ga de uttrykk for «Roam like home» og gratis surfing hvor hen mobilbruker var innen EU/EØS. I eget hjemland eller på reise i annet EU-land. Dette vil fortsatt gjelde de fleste, men mobilbrukeren som oppholder seg i annet EU-land over lengre tid vil oppleve en annen regulering.

Regler for roamingfrihet

Roamingfriheten begrenses for mobilbrukeren som oppholder seg lengre enn 30 dager sammenhengende i et annet EU-land eller er på reise i andre EU-land i mer enn 90 dager per år. Hovedhensikten med å begrense tilbudet for roamingfriheten antas å være for å forhindre misbruk. Mobilbruker skal ikke fritt kunne erstatte sitt mobilabonnement hjemme mot et potensielt billigere abonnement fra et annet EU-/EØS-land.

«Roam like home» fra 15. juni 2017

Så langt er dette kun snakk om et utkast som er på offentlig høring hvor alle kan si sin mening. Endringene forventes å tre i kraft fra og med desember i år, men roamingfriheten for «de fleste» er først lovet fra 15. juni 2017.
Forslaget fra EU-Kommisjonen »

css.php