nben
   
+47 815 73 723

BERECs tilbakemelding på «Connected Continent»

  • 5
  • 22. oktober 2013

BEREC logoBEREC, Body of European Regulators for Electronic Communications, har gått i dybden på sin tilbakemelding på EU Kommisjonens forslag til tiltak for å gjøre det europeiske ekommarkedet til et “Connected Continent”.

Bekymret for forbrukerne og økonomien

BEREC skriver at de er bekymret for at bestemmelsene i de foreslåtte tiltakene kan skape unødvendig kompleksitet og større rettslig usikkerhet og gi negativ påvirkning på både investeringer og konkurranse i markedet. De er også engstelige for at tiltakene vil kunne skade europeiske forbrukere og den europeiske økonomien.

EU Kommisjonen har ikke vist godt nok hvordan forslagene vil skape verdier i det europeiske ekommarkedet, synes BEREC. De er også bekymret for at tiltakene kan virke mot sin hensikt.

Fraværende høring og analyse

Det blir uttrykt vesentlig bekymring fra BEREC om kunnskapsgrunnlaget og analysen bak forslaget. De synes at sakene som er omtalt i forslaget til europeiske ekommarkedet er komplekse og følsomme. Derfor burde de hatt en omfattende høring og grundig analyse. En slik høring og analyse har ikke skjedd, og BEREC frykter at det heller ikke vil være mulig å få det til.

BEREC skriver at de fortsatt er forpliktet til å jobbe for den europeiske kommunikasjonssektoren, og for å sikre at resultatene fra EU Framework av 2009 blir i varetatt. Dette gjeldende særlig rundt markedsføringen av konkurransen og forbrukernes fordel i EU og at dette ikke utilsiktet blir undergravd av utilbørlig hastverk av den lovgivende reformen.

Les hele uttalelsen med de punktvise bemerkningene fra BEREC her »»

css.php