EU-parlamentet har som mål å fjerne økonomiske hindre på kryss av landegrensene i Europa og har bestemt at roamingavgiftene (surfe- og ringegebyrene) skal bort innen juni 2017. Nedtrappingen har allerede begynt og 30. april senkes prisene ytterligere for alle europeere på reise i Europa.

Mobildata i utlandet har økt med 630 prosent

Ifølge EU-kommisjonen har kravene om reduksjon i utenlandsprisene redusert prisene med over 80 prosent. Surfingen utenlands har blitt opp til 91 prosent billigere. Villigheten til å bruke mobildata utenlands har økt betraktelig og databruken på reise i EU har økt med 630 prosent.

Prisene for roaming fra 30. april 2016

Fra og med 30. april kan ikke mobilselskapene ta mer enn 0,05 euro (47 øre) ekstra per minutt for samtaler, 0,02 euro ekstra per SMS (19 øre) og 0,05 euro ekstra per megabyte (47 øre), før moms (MVA).

css.php