Forrige uke samlet mobilbransjen seg på Tek-konferansen på Fornebu. Innleggene fra de ulike operatørene omhandlet alt fra innovasjon, fart og kanalstrategier til mer regulatoriske tema. Det ble fortalt flere historier av operatører som både hadde lyktes og mislyktes. eRate la spesielt merke til at en operatør nevnte at kontroll på billing og forretningsstøttesystemer er svært viktig.

Kompleks og omfattende faktureringsprosess

Det er mange prosesser og oppgaver som skal gjennomføres fra mottak av forbruksdata til produksjon av faktura til sluttkunde. En kompleks og omfattende faktureringsprosess blir omtalt som en billingprosess. Billing management er håndteringen av denne viktige prosessen. Kompleksiteten av billingprosessen varierer fra bransje til bransje.

Kvalitetssikring i alle ledd

Inndata må kontrolleres og verifiseres, priser og produkter må kvalitetssikres og vedlikeholdes, og alle varelinjer på faktura må revideres og godkjennes. eRate sørger for en trygg fakturasyklus og håndterer hele billingprosessen for sine kunder fra ulike bransjer.

«Svært viktig med kontroll på billing og forretningsstøttesystemer»

eRate er enig i uttalelsen til operatøren på TEK-konferansen. I et marked med sterk konkurranse og en stadig mer krevende kunde er det ikke rom for feiltrinn. Dagens kunder forventer at ens egne forbruksdata behandles automatisk og at feil ikke forekommer. Et godt billing management system, som er integrert med øvrige forretningsstøttesystemer, vil eliminere feilkildene og effektivisere prosessen. Resultatet er en mer fornøyd kundebase.

Reskontrohåndtering og fakturaproduksjon

eRate tar ansvaret for både produksjon av fakturagrunnlag og fakturafil uansett hvilken distribusjonskanal som benyttes. Vi mottar betalingsfiler for oppdatert reskontro i vårt Faktura- og Kundesystem fra bank og kortinnløsere. eRate har derfor alltid oppdatert oversikt over innbetalinger mot den enkelte faktura.
All filutveksling overvåkes og kontrolleres av vår driftsavdeling. Kundene våre mottar rapporter på alle transaksjoner etter ønske og behov.

Godt system for innkreving

Oppfølging og purring på faktura er også en del av Billing Management. eRate håndterer dette gjennom skreddersydde løsninger for kunden. Systemet vårt håndterer purring per SMS, e-post og per brev via printpartner. Systemet håndterer differensierte purrebeløp om kunden ønsker dette. Purresteg etter ønske implementeres, og eRate sørger for at disse blir utført daglig.

Ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat

Vidar Myrer, Kommersiell Sjef Energi, Telefon: 408 00 090, Vidar@eRate.no
Erik Trondsen, Kommersiell Sjef Telekom, Telefon: 408 00 900, Erik.Trondsen@eRate.no

css.php