nben
   
+47 815 73 723

Blir fremtidens biler, busser og tog 5G-basestasjoner?

  • 7
  • 29. januar 2014

Basestasjon_bil_200x200Den neste mobil og trådløse generasjonen 5G står ovenfor store utfordringer. Berg Insight forventer en vekst i mobil M2M-tilkoblinger i detaljhandelen på 12,6 % innen 2018. Dvs. at de 18,4 millioner mobilforbindelsene i verden i dag går mot 33,3 millioner i 2018.

Prosjektet Metis – Mobile and wireless communications Enablers for the Twenty-twenty (2020) Information Society, er et stort EU co-finansiert forskningsprosjekt som startet i november 2012. Prosjektet ser etter smarte løsninger for å løse fremtidens utfordringer innen mobil og trådløse nettverk.

Triks for å håndtere den økende trafikken

Forskere ved Chalmers i Göteborg er blant et 20-talls deltakere i 5G-prosjektet Metis. De undersøker muligheten for å benytte mindre basestasjoner i kjøretøy for å fortette nettet, skriver svenske Ny Teknik. Basestasjoner i biler, busser og tog er ett av triksene for å håndtere den økende trafikken i fremtidens mobilnett.

Flere store basestasjoner er ikke løsningen

– Det er alle enige i – det blir for dyrt og er ikke tilstrekkelig fleksibelt. Der mennesker samles finnes det ofte kjøretøy, dermed kan rullende basestasjoner tilby mobildekning og kapasitet der behovet er, sier Tommy Svensson, Førsteamanuensis ved Institutt Signaler og Systemer ved Chalmers.

Bedre nettilgang der folk er

At det er behov for bedre bredbånd inne i busser og tog er nok alle som reiser kollektivt enige i. Mange vil nok også være enig i at nettilgang i personbiler også kan bedres. Barna i baksetet kan spille dataspill med venner og se strømmet film uten irriterende avbrudd. Samtidig får sjåføren rask informasjon om trafikken, været og den raskeste veien, selv når bilen befinner seg der nettet er overbelastet eller veldig svakt.

Trenger du hjelp til å møte fremtiden?

Skal du være med på utviklingen og ser at dagens faktureringsrutiner ikke er klare for fremtiden? Ta kontakt med oss i eRate for en uformell prat – vi kan hjelpe deg!

css.php