nben
   
+47 815 73 723

eRate er både en MVNE og en MVNA

Posted by | Alle innlegg, Billing Management, Bredbånd, Datainnsamling, Drift og Support 24/7, eRate, Faktura og Fakturadistribusjon, M2M - Maskin til Maskin, Mobil Datatrafikk, Mobile Tjenester, Mobiltelefoni, MVNE, MVNA og MVNO, SIM-kort, Telekom | No Comments

eRate tilbyr en komplett plattform som tilrettelegger hele verdikjeden for salg av mobil, mobilt bredbånd og M2M-abonnementer. MVNE / MVNA står for Mobile Virtual Network Enabler / Aggregator. eRate er både en MVNE og en MVNA. Plattformen vår er integrert i nettoperatørens nettverk og systemer både i Norge og Sverige. Kunder av eRate fremstår som virtuelle operatører, og kan derfor utnytte allerede etablerte systemer og infrastruktur. Les mer

Dansk «Elhub» på anbud

Posted by | Alle innlegg | No Comments

Energinet DK leter etter en ny leverandør som kan drifte den danske el-datahuben. Datahuben i Danmark registrerer alle måledata og forretningsprosesser for sirka 3.3 millioner danske strømkunder. Formålet med huben er å sikre kommunikasjon og standardiserte prosesser for energiaktørene, slik at konkurransen blir bedret og strømkundene får bedre vilkår. Energinet DK antar prisen på anbudet er sirka 90 millioner danske kroner. Les mer

Enova søker fremtidens energisystem

Posted by | Alle innlegg | No Comments

«Kraftbransjen utfordres av digitalisering, smarte bygg, forbrukere som produserer sin egen strøm, og nytt forbruk innen transport og industri. Likevel opplever vi at mange sitter igjen i vante tankemønster og forretningsmodeller de ennå opplever at fungerer godt», sa Utviklings- og markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova på Enovakonferansen forrige uke. De etterlyser mer innovasjon i energisektoren og sier at «Enova skal fylle rollen som risikoavlaster.» Les mer

Hva er Billing Management?

Posted by | Alle innlegg, Betalingsløsninger, Big Data, Billing Management, Datainnsamling, Drift og Support 24/7, eRate, Faktura og Fakturadistribusjon, Innkreving og Inkasso, Kundesystem, Produkt og Pris, Rapportering og Analyse, Rating og Billing, Skytjeneste, Teknisk prosjektstyring | No Comments

Det er mange prosesser og oppgaver som skal gjennomføres fra mottak av forbruksdata til produksjon av faktura til sluttkunde. En kompleks og omfattende faktureringsprosess blir omtalt som en billingprosess. Billing management er håndteringen av denne viktige prosessen. Kompleksiteten av billingprosessen varierer fra bransje til bransje. Les mer

Konkurransedyktig med automatisering

Posted by | Alle innlegg, Billing Management, eRate, Faktura og Fakturadistribusjon | No Comments

Kun 39 % av norske bedrifter har digitalisert faktureringsprosessen viser en ny undersøkelse gjennomført av VISMA. «Dette er et område som er relativt enkelt å digitalisere med stort potensial for å spare både tid og penger», sier adm. direktør i Visma Software, Erlend Sogn. eRate er spesialister på å digitalisere og automatiserer alle prosesser og oppgaver som skal gjennomføres fra mottak av forbruksdata til produksjon av faktura. Les mer

Totalmodernisering av Folkeregisteret

Posted by | Alle innlegg, Kundesystem | No Comments

Målet med å modernisere Folkeregisteret er å ivareta økte krav til identitetsforvaltning, økt datakvalitet og raskere ajourhold, i tillegg til å sikre et godt personvern og god tilgjengelighet til folkeregisteropplysninger. Både offentlig og privat sektor vil ha stor glede av dette. Folkeregisteret ligger til grunn for betydelige deler at offentlig administrasjon, forskningsarbeid og samfunnsplanlegging og store deler av privat sektor bruker Folkeregisteret. Les mer

Strømmens dag 2018

Posted by | Alle innlegg | No Comments

«Strømmen er en usynlig venn som gir oss lys, varme og opplevelser i hverdagen», skriver Energi Norge. «Strøm er viktig i dag, og blir enda viktigere i morgen – for å løse klimaproblemene. Det er helt på sin plass at strømmen har sin egen merkedag,» mener Energi Norge. I 2015 ble Strømmens dag markert for første gang i Norge. Ideen kom fra Sverige og Elens dag. Nå er Strømmens dag blitt en nordisk markering den 23. januar. Les mer

Kamp om nettnøytraliteten i USA

Posted by | Alle innlegg, Bredbånd, Mobil Datatrafikk | No Comments

Den amerikanske telemyndigheten Federal Communications Commission (FCC) opphevet kravet om nettnøytralitet i desember 2017. Mange ytret uenighet før valget ble avgjort. 21 Internett-pionerer sendte et brev til Kongressen hvor de ba om at nettnøytraliteten ble opprettholdt. Flere viste sin uenighet ved demonstrasjoner. Likevel ble avgjørelsen tatt i FCC med 3 stemmer for og 2 stemmer mot. Les mer

css.php