Statistisk Sentralbyrå og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er enige om at bredbåndstilbudet vi har i Norge har stadig blitt bedre både når det gjelder dekning og hastighet.

Definisjon på «grunnleggende bredbånd»

Nkom har antydet en definisjonen for «grunnleggende bredbånd»; nedre grense på 4 Mbit/s i nedstrømskapasitet og 1 Mbit/s i oppstrømskapasitet. Samtidig informerer Statistisk Sentralbyrå om at gjennomsnittskapasiteten på private bredbåndsforbindelser nå er 33,3 Mbit/s.

Kabel-TV-nett, fibernett og VDSL-nett gir høy hastighet

Det er bredbånd over kabel-TV-nett, fibernett og VDSL-nett som gir mulighet for høy hastighet. Om lag 107 000 flere husstander har fått tilbud om bredbånd over fiber i løpet av det siste året. Fibernett dekker nå 41 prosent av husstandene.

LTE-, VDSL- og fibernett i sterk vekst

I løpet av det siste året er det særlig LTE-, VDSL- og fibernett som har opplevd sterk vekst i dekning. VDSL-nettet dekker nå 47 prosent av husstandene og bredbånd over kabel-TV-nett dekker 50 prosent.

Nesten alle har tilbud om 10 Mbit/s nedstrømskapasitet

Det er stor forskjell i høyhastighetsnett mellom by og bygd. 94 prosent av husstander i tettbygde strøk har tilbud om bredbånd over fibernett, kabel-TV-nett eller VDSL-nett. Husstander i spredtbygde strøk har bare 32 prosent av tilsvarende tilbud. Totalt sett har mer enn 99,9 % av husstandene i Norge tilbud om 10 Mbit/s nedstrømskapasitet.

LTE-utbygging bidrar til økt dekning av bredbånd

Når vi ser på fast bredbånd og bredbånd over mobilnett og satellitt under ett er det svært få husstander som overhodet ikke har tilgang til bredbånd. Det er spesielt LTE-utbyggingen som det siste året har bidratt til økning i den samlede dekningen.

5G gir fart til fremtiden

The Next Generation Mobile Networks Alliance jobber sammen mot et trådløst høyhastighets 5G-nett. De håper at dette er klart til bruk i 2020 for å kunne møte behovene til bedrifter og privatpersoner. En undersøkelse gjort av forskningsavdelingen i Alcatel-Lucent, Bell Labs, viser at bedrifter og teleoperatører opplever en årlig vekst i nettverkstrafikken på nærmere 100 prosent.

Petabit per sekund over fiber

Bell Labs mener at «5G-teknologien og løftene denne gir om kapasitet, vil føre til et akutt behov for kommersielle, optiske transportsystemer med en kapasitet på minst en petabit per sekund». De har nå annonsert at de nå har utført en vellykket demonstrasjon av et system som selskapet mener har potensial til å øke datakapasiteten til fiberkabler. Kapasiteten i dag går fra 10 til 20 terabit per sekund og med systemet til Bell Labs kan kapasiteten økes til minst en petabit per sekund. Altså 50 ganger høyere enn i dag.

eRate tilbyr mobilt bredbånd

Med tilgang til eRates nettverksavtaler kan du enkelt selge mobilt bredbånd. Det eneste din bedrift trenger å tenke på er markedsføringen og salget av tjenesten. Resten fikser eRate.

Ta kontakt med oss for en uformell prat

Erik Trondsen, leder for Telekomavdelingen i eRate AS, vil besvare dine spørsmål på telefon 408 00 900 eller e-post Erik.Trondsen@eRate.no.

Nkom, Bredbåndsdekning 2015: Stadig bedre tilbud av bredbånd med høye hastigheter »
Inside Telecom, Stadig bedre bredbånd »
Digi.no, Sikter mot petabit/s-fart over fiberkabelen »
Bell Labs’ beskrivelse av demonstrasjonen, First Real-Time Coherent MIMO-DSP for Six Coupled Mode Transmission »

css.php