nben
   
+47 815 73 723

Brosjyre fra eRate til kraftleverandør

  • 8
  • 11. september 2014

eRates-brosjyre-til-EnergiBransjen“Klar for nye faktureringsrutiner?” spør vi i vår nye brosjyre, som kan lastes ned fra våre hjemmesider nå.

Den største moderniseringen av strømnettet på over 100 år

I løpet av oktober 2016 etableres Elhub og innen 1. januar 2019 skal alle norske strømkunder ha tatt i bruk et Avansert Måle- og Styringssystem (AMS). Ikke rart at flere områder må tilpasses den nye hverdagen. Datalogistikk og faktureringsgrunnlag endres. eRate kan hjelpe til med klargjøring til de nye faktureringsrutinene og en enklere og mer oversiktelig hverdag.

Lang erfaring fra Telekombransjen

eRate har fra 2005 levert fakturering og kundesystem til telekombransjen. Vi ser at energibransjen beveger seg mot en datalogistikk og faktureringsrutine lik den telekom har i dag. Generelt vil Energimarkedet bli mer og mer likt telekommarkedet. Vår erfaring fra telekom, sammen med vårt kombinerte faktura- og kundesystem, vil styrke kraftleverandørene mot den nye hverdagen i Energimarkedet.

eRates brosjyre til Kraftleverandører »

css.php