Mest datatrafikk i skyen om få år

Mest datatrafikk i skyen om få år

eRate Faktura- og Kundesystem er bygget på en åpen og moderne plattform som en skytjeneste. Dette for blant annet å gjøre systemet lett tilgjengelig, skalerbart ved økte datamengder, maksimal oppetid og høy sikkerhet. Alle fordelene med skybaserte løsninger øker etterspørselen. I 2021 vil 95 prosent av all datasentertrafikk foregå i skyen forteller Cisco i sin nye «Cisco Global Cloud Index». (mer…)

Hva er Billing Management?

Hva er Billing Management?

Det er mange prosesser og oppgaver som skal gjennomføres fra mottak av forbruksdata til produksjon av faktura til sluttkunde. En kompleks og omfattende faktureringsprosess blir omtalt som en billingprosess. Billing management er håndteringen av denne viktige prosessen. Kompleksiteten av billingprosessen varierer fra bransje til bransje. (mer…)

Tilby flere tjenester parallelt

Tilby flere tjenester parallelt

Vi ser stadig flere bransjer hvor rene kjernebedrifter opplever konkurranse fra aktører fra andre bransjer. Større aktører med annen kjernevirksomhet trer inn i ulike markeder. Leverandører som tidligere har holdt seg til egen kjernevirksomhet opplever at de må utvide tjenesteporteføljen for å holde seg konkurransedyktige. eRate har en plattform som enkelt kan håndtere flere ulike tjenester parallelt. (mer…)

Eksponentiell utvikling for automatisering

Eksponentiell utvikling for automatisering

Historisk sett er vi mennesker mest vant med lineær utvikling. Databølgen med robotisering og digitalisering skjer eksponentielt. Eksponentiell vekst eller eksponentiell økning er når en størrelse øker med en fast prosent over like store tidsrom. (def. Wikipedia). Dette vil si at i starten er det liten økning, men på et punkt eksploderer utviklingen. (mer…)

Brukeren får eierrett til egne data

Brukeren får eierrett til egne data

Dagens brukere forventer at løsninger og innsamlet data hos leverandører er sikre, samt at personopplysningene er ivaretatt på en god måte. Personvernet er ikke bare forventet, men også et konkurransefortrinn. Dersom en virksomhet viser at de forvalter personopplysninger på en bedre måte enn konkurrentene, vil brukerne foretrekke denne leverandøren. Snart skjerpes personvernreglene og lar samtidig brukeren få bestemme over egne data. (mer…)

Parkerte elbiler tjener penger

Parkerte elbiler tjener penger

Nok en mulig utfordring for kraftbransjen. Denne sluttkundetilnærmingen vil også kreve et fleksibelt faktureringssystem som kan håndtere store datamengder. (mer…)

css.php