Hva er Billing Management?

Hva er Billing Management?

Det er mange prosesser og oppgaver som skal gjennomføres fra mottak av forbruksdata til produksjon av faktura til sluttkunde. En kompleks og omfattende faktureringsprosess blir omtalt som en billingprosess. Billing management er håndteringen av denne viktige prosessen. Kompleksiteten av billingprosessen varierer fra bransje til bransje. (mer…)

Totalmodernisering av Folkeregisteret

Totalmodernisering av Folkeregisteret

Målet med å modernisere Folkeregisteret er å ivareta økte krav til identitetsforvaltning, økt datakvalitet og raskere ajourhold, i tillegg til å sikre et godt personvern og god tilgjengelighet til folkeregisteropplysninger. Både offentlig og privat sektor vil ha stor glede av dette. Folkeregisteret ligger til grunn for betydelige deler at offentlig administrasjon, forskningsarbeid og samfunnsplanlegging og store deler av privat sektor bruker Folkeregisteret. (mer…)

eRate Billing Management

eRate Billing Management

Det er mange prosesser og oppgaver som utføres fra mottak av forbruksdata og frem til produksjon av faktura til sluttkunde. En kompleks og omfattende fakturering omtales gjerne som en billingprosess. Billing management er håndteringen av denne viktige prosessen. Kompleksiteten av billingprosessen varierer fra bransje til bransje. (mer…)

Brukeren får eierrett til egne data

Brukeren får eierrett til egne data

Dagens brukere forventer at løsninger og innsamlet data hos leverandører er sikre, samt at personopplysningene er ivaretatt på en god måte. Personvernet er ikke bare forventet, men også et konkurransefortrinn. Dersom en virksomhet viser at de forvalter personopplysninger på en bedre måte enn konkurrentene, vil brukerne foretrekke denne leverandøren. Snart skjerpes personvernreglene og lar samtidig brukeren få bestemme over egne data. (mer…)

Delingsøkonomi for Energibransjen?

Delingsøkonomi for Energibransjen?

eRate tilbyr plattformdeling til selskaper som har et samarbeide eller ønsker å innlede et samarbeide. Plattformen vår brukes for avregning av målerdata, fakturering, kundeservice og innfordring. eRate leverer denne typen tjenester i tillegg til at vi tar ansvaret for hele fakturaprosessen. Slik kan eRates kunder konsentrere seg om egen kjernevirksomhet og andre viktige kundeoppgaver. (mer…)

Prisendring må varsles direkte til strømkunden

1. januar 2017 trer nye krav om bedre varslingsvilkår for strømkundene i kraft. I september varslet Energi Norge og Forbrukerombudet om endringen i standardvilkårene for strømavtalen mellom strømkunde og kraftleverandør. Juridisk direktør i Forbrukerombudet, Frode Elton Haug, uttalte i september at han håper på at «dette kan styrke strømmarkedene og bidra til å hindre tvister mellom forbrukere og strømselskap i framtiden.» (mer…)

css.php