eRate Billing Management

eRate Billing Management

Det er mange prosesser og oppgaver som utføres fra mottak av forbruksdata og frem til produksjon av faktura til sluttkunde. En kompleks og omfattende fakturering omtales gjerne som en billingprosess. Billing management er håndteringen av denne viktige prosessen. Kompleksiteten av billingprosessen varierer fra bransje til bransje. (mer…)

Brukeren får eierrett til egne data

Brukeren får eierrett til egne data

Dagens brukere forventer at løsninger og innsamlet data hos leverandører er sikre, samt at personopplysningene er ivaretatt på en god måte. Personvernet er ikke bare forventet, men også et konkurransefortrinn. Dersom en virksomhet viser at de forvalter personopplysninger på en bedre måte enn konkurrentene, vil brukerne foretrekke denne leverandøren. Snart skjerpes personvernreglene og lar samtidig brukeren få bestemme over egne data. (mer…)

Hjelp kunden å forstå sin egen strømhverdag

Hjelp kunden å forstå sin egen strømhverdag

Uavhengig hva slags tjenester som tilbys forventer sluttkunden i 2017 tilgang på god informasjon. Strømkundene klager på dårlig kommunikasjon rundt strømpriser og fakturaer. De virker umulige å forstå og det er mange forskjellige priselementer. God kommunikasjon rundt faktura vil øke lojaliteten til kunden og redusere leverandørbytter. Faktura, pris, prissetting og trygging av kunden er eRate gode på. Vi håper å kunne hjelpe flere i bransjen med dette. (mer…)

Prisendring må varsles direkte til strømkunden

1. januar 2017 trer nye krav om bedre varslingsvilkår for strømkundene i kraft. I september varslet Energi Norge og Forbrukerombudet om endringen i standardvilkårene for strømavtalen mellom strømkunde og kraftleverandør. Juridisk direktør i Forbrukerombudet, Frode Elton Haug, uttalte i september at han håper på at «dette kan styrke strømmarkedene og bidra til å hindre tvister mellom forbrukere og strømselskap i framtiden.» (mer…)

Fakturering og kundebehandling viktig i konkurransen

Markedsselskaper over hele verden opplever de store bransjeendringene i energibransjen. AMS, digitalisering og tilspisset konkurranse er fellesnevnerne. Quindi Research skriver i en rapport at konkurransedyktige markedsaktører ser på fakturering og kundebehandling som vesentlig i dette markedet som er i en så stor endring. (mer…)

css.php