Hva er Billing Management?

Hva er Billing Management?

Det er mange prosesser og oppgaver som skal gjennomføres fra mottak av forbruksdata til produksjon av faktura til sluttkunde. En kompleks og omfattende faktureringsprosess blir omtalt som en billingprosess. Billing management er håndteringen av denne viktige prosessen. Kompleksiteten av billingprosessen varierer fra bransje til bransje. (mer…)

eRate Billing Management

eRate Billing Management

Det er mange prosesser og oppgaver som utføres fra mottak av forbruksdata og frem til produksjon av faktura til sluttkunde. En kompleks og omfattende fakturering omtales gjerne som en billingprosess. Billing management er håndteringen av denne viktige prosessen. Kompleksiteten av billingprosessen varierer fra bransje til bransje. (mer…)

Delingsøkonomi for Energibransjen?

Delingsøkonomi for Energibransjen?

eRate tilbyr plattformdeling til selskaper som har et samarbeide eller ønsker å innlede et samarbeide. Plattformen vår brukes for avregning av målerdata, fakturering, kundeservice og innfordring. eRate leverer denne typen tjenester i tillegg til at vi tar ansvaret for hele fakturaprosessen. Slik kan eRates kunder konsentrere seg om egen kjernevirksomhet og andre viktige kundeoppgaver. (mer…)

eRate engasjert i Elbil-ladning i Tyskland

eRate engasjert i Elbil-ladning i Tyskland

eRate er invitert til å holde et foredrag hos Norsk-Tysk Handelskammer om ladning av Elbiler. En gigantisk satsning av den tyske regjering, bilindustri, lokale myndigheter og øvrige næringsliv skal øke antallet Elbiler i Tyskland fra dagens beskjedne 150.000 til over 1 million biler i løpet av 3 år. Sammenlignbart har Norge i dag 125 000 Elbiler og ambisjon om 400.000 i løpet av 3 år. (mer…)

eRate tar ansvar for hele faktureringsprosessen

eRate tar ansvar for hele faktureringsprosessen

Lyst til å slippe innsamling av data til fakturagrunnlag, sikring av datalagring, produksjon av fakturafiler, revisjon og distribusjon av faktura til sluttkunden? eRate håndterer alle prosesser knyttet til fakturering i tillegg til drift og support av vårt faktura- og kundesystem. Vi utfører også purring og reskontrohåndtering etter forhåndsavtalte rutiner og intervaller. (mer…)

css.php