Hva er Billing Management?

Hva er Billing Management?

Det er mange prosesser og oppgaver som skal gjennomføres fra mottak av forbruksdata til produksjon av faktura til sluttkunde. En kompleks og omfattende faktureringsprosess blir omtalt som en billingprosess. Billing management er håndteringen av denne viktige prosessen. Kompleksiteten av billingprosessen varierer fra bransje til bransje. (mer…)

Nye muligheter med riktig kompetanse og system

Nye muligheter med riktig kompetanse og system

«IKT møter energibransjen nå. Vær forberedt på stjernesmell, det er nå energibransjen 2.0 formes. Gjør ikke bransjen det selv, vil nye aktører ta styringen», advarer direktør for internett og nye medier i IKT Norge, Torgeir Waterhouse. Han starter programmet dag to på HR- og lederkonferansen 2017 i regi av Energi Norge. (mer…)

eRate tar ansvar for hele faktureringsprosessen

eRate tar ansvar for hele faktureringsprosessen

Lyst til å slippe innsamling av data til fakturagrunnlag, sikring av datalagring, produksjon av fakturafiler, revisjon og distribusjon av faktura til sluttkunden? eRate håndterer alle prosesser knyttet til fakturering i tillegg til drift og support av vårt faktura- og kundesystem. Vi utfører også purring og reskontrohåndtering etter forhåndsavtalte rutiner og intervaller. (mer…)

Outsource hele faktureringsprosessen

Lyst til å slippe innsamling av data til fakturagrunnlag, sikring av datalagring, produksjon av fakturafiler, revisjon og distribusjon av faktura til sluttkunden? eRate håndterer alle prosesser knyttet til fakturering i tillegg til drift og support av vårt faktura- og kundesystem. Vi utfører også purring og reskontrohåndtering etter forhåndsavtalte rutiner og intervaller. (mer…)

eRate – Spesialister på faktura- og kundesystem

Det er mange bedrifter som selv administrerer alle aspekter av datahåndtering, fakturering og kundehåndtering. Samtlige oppgaver forbundet med disse prosessene kan som regel forenkles og forbedres for å redusere feil og unngå avvik i prising og innlesning av data. Manuelle operasjoner kan automatiseres slik at ressurser blir frigjort og kostnader reduseres. Automatisering av prosesser minimerer også feilkilder, som igjen sikrer bedret kvalitet. eRate Faktura- og Kundesystem, sammen med vår tekniske spisskompetanse, gir gode løsninger på kompliserte oppgaver. (mer…)

css.php