Elbileiere og elbillading i utvikling

Elbileiere og elbillading i utvikling

«Over halvparten av elbileierne vil bruke elbilen som reservelager ved strømbrudd», skriver Norsk Elbilforening etter en medlemsundersøkelse som ble gjort i mai 2018. I et sameie i Stavanger ble det enstemmig vedtatt å få installert batterier og solceller som sørger for lading av elbilene deres. Og på Roskildefestivalen brukte de elbiler for å balansere nettet ved det uregelmessige forbruket – «Veichle to Grid», V2G. (mer…)

Elbilsalget opp 54 prosent i verden 2017

Elbilsalget opp 54 prosent i verden 2017

Grunnet politiske tiltak og fallende batteripriser gir nok et rekordår for elbiler skriver International Energy Agency, IEA, i sin rapport tidlig i sommer. Antallet elbiler og «plug-in» hybridbiler på veiene økte med 3 millioner i 2017. Dette er en økning på 54 prosent sammenliknet med 2016 i følge «International Energy Agency’s Global Electric Vehicles Outlook». (mer…)

Solenergiutbyggingen økte 59 prosent

Solenergiutbyggingen økte 59 prosent

De to siste årene har hatt en enorm økning av installering av solenergianlegg i følge en rapport fra Solenergiklyngen. I 2016 var veksten på 366 prosent fra året før og i 2017 økte det ytterligere med 59 prosent. (mer…)

Splitting av kunde- og måleverdidatabaser før 2021

Splitting av kunde- og måleverdidatabaser før 2021

«Denne fristen skal gi selskapene tilstrekkelig med tid til å tilpasse seg de nye kravene. Dessuten sammenfaller denne fristen med innføring av bestemmelser knyttet til selskapsmessig skille, som også vil kreve endringer», skriver NVE. De har utsatt fristen for splitting av felles kunde- og måleverdidatabaser til 1. januar 2021 etter gjennomgang av mottatt høringsinnspill. (mer…)

Nytt EU-direktiv fremmer den private solprodusenten

Nytt EU-direktiv fremmer den private solprodusenten

Et nytt EU-direktiv om fornybar energi er lansert. Dette kommer samtidig med oppjustering av målet for fornybarenergi fra 27 prosent til 32 prosent innen 2030. «Fornybart er bra for Europa, og nå er Europa bra på fornybart», fastslår EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete. (mer…)

css.php