Elhub sin aktørgodkjenning har åpnet

Elhub sin aktørgodkjenning har åpnet

De første kraftleverandørene og nettselskapene er nylig godkjent for gjennomføring av de obligatoriske testene mot Elhub. Det er noen av de største aktørene som nå er gjennom den første godkjenningsfasen. «Aktørgodkjenningen bekrefter at det meste av funksjonaliteten, slik som leverandørbytter, oppdateringer av grunndata og innsending av måleverdier, fungerer hos aktørene», sier Tor Bjarne Heiberg, daglig leder i Elhub AS. (mer…)

Elhub «Go Live» i februar 2019

Elhub «Go Live» i februar 2019

«Et langt prosjekt med store ambisjoner som vil bidra til å forenkle hverdagen for alle aktører i Energibransjen. Nå blir det endelig en realitet 18. februar 2019», sier Vidar Myrer, Kommersiell Sjef for Energi i eRate.

«Det gjenstår et omfattende test- og godkjenningsprogram som alle markedsaktører må gjennom før oppstart. Det er viktig at endelig dato for oppstart kan fastsettes med stor sikkerhet, og derfor settes det av mer tid til denne delen av testfasen», skriver Statnett og Elhub på sine sider. (mer…)

Når blir Elhub lansert?

Når blir Elhub lansert?

23. juni kom nok en pressemelding fra Elhub som gjør hele Energibransjen usikre på når vi kan forvente at Elhub blir lansert. Tidligere i år annonserte Elhub at de måtte utsette den planlagte lanseringen i oktober til 1. kvartal 2018. Nå har Elhub besluttet å bruke mer tid for å kvalitetssikre planverket før «go live»-datoen fastsettes. Ny fremdriftsplan for Elhub blir presentert i september. (mer…)

En fremtid i kontinuerlig endring

En fremtid i kontinuerlig endring

Digitalisering og store datamengder, mer bevisste og smarte forbrukere, myndighetskrav om selskapsmessig og funksjonelt skille, kraftoverskudd, prisfall på solceller og husbatterier, energieffektivisering og klimaendringer. Alt dette er med på å endre hverdagen til energibransjen. Bransjen er ikke lenger slik den var og den blir aldri slik som den har vært. (mer…)

Roaming for elbil-lading

Roaming for elbil-lading

Norge har verdens største elbilpark målt per innbygger. Vi er derfor til stor inspirasjon for andre land som ønsker å nå sine klimamål gjennom økt salg av elbiler. Norske politikere har vært fremsynte og gitt elbileiere mange fordeler ved kjøp og bruk av elbil. Dette har økt antallet elbiler radikalt. Det er veldig positivt på mange måter og bør fortsette lenge. Hva med å være første land ut med roaming for elbil-lading og kunne videreformidle denne teknologien og løsningen til den øvrige verden? (mer…)

Tilrettelegging for plusskunder

Tilrettelegging for plusskunder

Nye regler og ny teknologi vil gjøre det mer attraktivt å bli en plusskunde. AMS er på vei inn i alle norske hjem og vil gjøre det enklere se eget forbruk, samt selge overskuddsstrøm av egen produksjon tilbake i nettet. Det er et økende antall plusskunder her i Norge. Nettselskapene estimerer cirka 400 plusskunder og forventer en stadig økning av disse. (mer…)

css.php