Kraftig vekst av strømforbruk i Norge

Kraftig vekst av strømforbruk i Norge

NVE har nylig presentert sin rapport om «Strømforbruk i Norge mot 2035». Analysene deres viser en økning i strømforbruket fra 133 TWh i 2016 til 157 TWh i 2035. Analysene bygger på en rekke forutsetninger og antakelser, og NVE påpeker at disse er usikre og kan endres mot 2035. (mer…)

Fremtidens Electric Cities

Fremtidens Electric Cities

Vi ønsker oss renere byer, lavere utslipp, flere nye grønne jobber og eksport av teknologi. Derfor har mange europeiske byer gjort store investeringer i infrastruktur. Det er lagt opp til samarbeid mellom myndigheter og profesjonelle aktører for å sette sammen gode løsninger. Dette skjer nå og det går fort. (mer…)

Lading av 1,5 millioner elbiler

«Hva betyr elbiler for strømnettet?» spør NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, i sin nyeste rapport. De har sett på et scenario med en bilpark med 1,5 millioner elektriske personbiler i 2030 og hvordan dette kan påvirke strømnettet. (mer…)

Strømforbruk i sanntid til kunden

Energibransjen er i en stor digital forvandling. Strømdata digitaliseres og ny teknologi installeres. Datamengdene øker og muligheten for å gi «Energy as services» er her mer enn noen gang. Nå kan markedsaktørene gripe sjansen til å utvikle sitt tjenestespekter med sanntidsinformasjon om kundens strømdata via grensesnittet HAN – Home Area Network. (mer…)

css.php