Cel-Fi gir bedre 4G-dekning

Cel-Fi gir bedre 4G-dekning

Nå tilbyr Telenor en ny løsning som forsterker innendørsdekningen i butikker og næringsbygg. Flere nye forretningsbygg blokkerer radiosignalene fra mobilnettet. Cel-Fi samler mobilsignalene ute og bedrer innendørsdekningen med å forsterke signalene og levere dekning innendørs. (mer…)

eRates mest leste saker i sommer

I løpet av sommeren har både Tale over WiFi og Visual Voice Mail (VVM) blitt tilgjengelig. Google har signert avtale om fremtidig leveranser av fornybar norsk strøm og NVE har sendt ut høringsbrev om sluttkundens dataeierskap knyttet til HAN-grensesnittet på AMS. Nå er snart skoleferien over og vi i eRate minner om viktigheten av den faste utsendelsen til dine kunder – fakturaen. (mer…)

Strømforbruk i sanntid til kunden

Energibransjen er i en stor digital forvandling. Strømdata digitaliseres og ny teknologi installeres. Datamengdene øker og muligheten for å gi «Energy as services» er her mer enn noen gang. Nå kan markedsaktørene gripe sjansen til å utvikle sitt tjenestespekter med sanntidsinformasjon om kundens strømdata via grensesnittet HAN – Home Area Network. (mer…)

Outsource hele faktureringsprosessen

Lyst til å slippe innsamling av data til fakturagrunnlag, sikring av datalagring, produksjon av fakturafiler, revisjon og distribusjon av faktura til sluttkunden? eRate håndterer alle prosesser knyttet til fakturering i tillegg til drift og support av vårt faktura- og kundesystem. Vi utfører også purring og reskontrohåndtering etter forhåndsavtalte rutiner og intervaller. (mer…)

Hverdagspakkeløsninger

Pakkeløsninger blir stadig vanligere. Tjenester vi bruker hver dag er ekstra viktig for sluttkunden. Når flere hverdagslige tjenester blir sydd sammen i ulike pakker får sluttkunden færre leverandører å forholde seg til og leverandøren får utnyttet kundemassen sin på best mulig måte. (mer…)

eRate – Spesialister på faktura- og kundesystem

Det er mange bedrifter som selv administrerer alle aspekter av datahåndtering, fakturering og kundehåndtering. Samtlige oppgaver forbundet med disse prosessene kan som regel forenkles og forbedres for å redusere feil og unngå avvik i prising og innlesning av data. Manuelle operasjoner kan automatiseres slik at ressurser blir frigjort og kostnader reduseres. Automatisering av prosesser minimerer også feilkilder, som igjen sikrer bedret kvalitet. eRate Faktura- og Kundesystem, sammen med vår tekniske spisskompetanse, gir gode løsninger på kompliserte oppgaver. (mer…)

css.php