73 prosent video av all mobildata i 2023

73 prosent video av all mobildata i 2023

Tidlig i sommer la Ericsson frem sin årlige «Ericsson mobility report». I følge rapporten vil mobildata i vestlig Europa øke fra 4 GB per måned per smarttelefon i 2017 til 25 GB i 2023. På verdensbasis forventes en vekst på 43 prosent per år som gir et månedlig forbruk på 107 exabytes i 2023. (mer…)

Bli mer relevant for kunden med mobiltjenester

Bli mer relevant for kunden med mobiltjenester

Om forretningsmodellen er under press, virkemidler mangler for å øke lønnsomheten eller det er vanskelig å holde på kundene, er et alternativ å starte som mobiloperatør. Mobilabonnement og mobiltjenester er noe alle har et forhold til. Derfor har mange av våre kunder valgt å starte som mobiloperatør og selge mobilabonnement for å øke sin konkurransekraft i egen bransje. Heldigvis er det enkelt å starte som mobiloperatør med eRate.

Økt kjennskap og styrket merkevare
Våre kunder differensierer seg fra konkurrentene, samtidig som de beskytter og styrker sin opprinnelige forretningsmodell. De har blitt en mer interessant aktør for sine kunder og fremstår som innovative og nyskapende, samt at de blir synlig utenfor egen bransje. Våre kunders kunder opplever sin leverandør som mer relevant enn konkurrentene, noe som resulterer i mer lojale kunder og mindre kundefrafall og bedre resultat.

Mer relevant for kunden enn konkurrenten
Det ligger mye konkurransekraft i å selge mobilabonnement og tjenester som tillegg til egen kjernevirksomhet. Sammensetningen av tjenester og produkter utgjør kjernen i konkurransekraften. Det totale tilbudet må være mer interessant og bedre enn konkurrentenes. Flere av våre kunder selger mobiltjenester i tillegg til sin kjernevirksomhet for å være den foretrukne og mest relevante leverandøren i sin bransje. Mobilkunder mottar faktura regelmessig og avsender oppnår også tettere kontakt med hver enkelt bruker noe som igjen styrker relasjonen.

Større fleksibilitet i sammensetting av produkter og tjenester
Pakketering av kjerneprodukter sammen med mobiltjenester er et sterkt og konkurransedyktig virkemiddel. Våre kunder kan bruke andre prisstrategier og prismodeller enn sine konkurrenter. Mobilabonnement kan eksempelvis selges i pakker sammen med strøm, bank eller forsikring. Virksomheter med store kundebaser har spesielt mye å vinne på å starte med mobiltjenester for å skille seg fra sine konkurrenter, og for å bli mer relevante for kunden.

Det er enkelt å starte som mobiloperatør
Vi har tilrettelagt alt for at det skal være enkelt å starte som mobiloperatør. eRate tar hånd om alt fra tilgang og drift av nettverk, datainnsamling og faktura ut til kundene. Det eneste våre kunder trenger å tenke på er salg og markedsføring av sine tjenester og produkter, vi tar hånd om alt det andre.

Klar for økt konkurransekraft og nye verdier?
Høres dette interessant ut, la oss ta et møte og se hvordan vi kan skape verdier sammen.

Erik Trondsen, Mobil: 408 00 900, Erik(at)eRate.no
Ove Vik, Mobil: 997 55 550, Ove(at)eRate.no
Henning Thoresen, Mobil: 926 38 100, Henning(at)eRate.no

Mobilsalget første halvår 2018

Mobilsalget første halvår 2018

I 2017 falt mobilsalget totalt med 5 prosent. I første halvår av 2018 ble trenden forsterket. Sist halvår kjøpte vi 11 prosent færre mobiltelefoner. Mobilomsetningen derimot økte med 8 prosent for 2017, men gikk litt ned første halvår av 2018. (mer…)

Smarttelefonsalget venter på 5G-telefonene

Smarttelefonsalget venter på 5G-telefonene

Smarttelefonmarkedet har nærmest stått stille i 2 år. Det forventes å være rolig videre frem mot lanseringen av 5G i slutten av 2019. Fra 2008 og frem mot 2016 økte verdensmarkedet for smarttelefoner hvert år. I 2016 og 2017 har det vært stillstand, skriver Statista.com. (mer…)

Mobilkommunikasjonen styrket i Lofoten

Mobilkommunikasjonen styrket i Lofoten

På forsommeren var det blitt etablert egne punkter i alle de seks Lofoten-kommunene der mobiltelefonen skal virke nærmest uansett vær og vind. Opprustingen er gjort på bakgrunn av Nasjonal kommunikasjonsmyndighets, Nkom, sin støtteordning «Forsterket elektronisk kommunikasjon». (mer…)

Makspris på tale og SMS i EU

Makspris på tale og SMS i EU

Forrige uke ble EU-kommisjonen, EU-parlamentet og det bulgarske formannskapet enige om å innføre et tak på prisene for tale og SMS mellom EU-land. Det nye regelverket skal gi EU-borgere en makspris på 19 eurocent per minutt tale og 6 eurocent for en SMS. (mer…)

css.php