Mobilkommunikasjonen styrket i Lofoten

Mobilkommunikasjonen styrket i Lofoten

På forsommeren var det blitt etablert egne punkter i alle de seks Lofoten-kommunene der mobiltelefonen skal virke nærmest uansett vær og vind. Opprustingen er gjort på bakgrunn av Nasjonal kommunikasjonsmyndighets, Nkom, sin støtteordning «Forsterket elektronisk kommunikasjon». (mer…)

Påmelding til WiFi4EU 15. mai annullert

Påmelding til WiFi4EU 15. mai annullert

På grunn av teknisk feil har EU-kommisjonen stengt søknadsportalen for WiFi4EU, samt annullert den første utlysningen. WiFi4EU er en satsning fra EU-kommisjonen for at alle i EU skal få tilgang til WiFi-nett på offentlige steder. Det er parker, møteplasser, bibliotek, turistområder og offentlige bygninger som er tiltenkt Internett-tilgang med høy kvalitet med midler fra ordningen WiFi4EU. Initiativet forventes å minske digitale skiller når tilgjengeligheten til gratis offentlige WiFi-soner blir bedre. (mer…)

5G «standalone»-spesifikasjonen er ferdig

5G «standalone»-spesifikasjonen er ferdig

Forrige uke offentliggjorde standardiseringsorganisasjonen 3GPP at spesifikasjonen for «standalone» (SA) 5G New Radio (NR) endelig er ferdig. Spesifikasjonen for 5G «non-standalone» (NSA) ble godkjent i desember 2017. NSA-versjonen er avhengig av infrastrukturen til LTE/4G for å fungere. Den nye 5G «standalone»-standarden kan utvikles selvstendig og uavhengig tidligere infrastruktur. (mer…)

eRate og WG2 intervjuet av Inside Telecom

eRate og WG2 intervjuet av Inside Telecom

eRate inngår partnerskap med Working Group 2 (WG2) som skal levere kjernenett som tjeneste. Dette skal gi utviklingskraft og nye muligheter, skriver Varog Kervarec for Inside Telecom denne uken. Vi gjengir hele artikkelen «Fant tonen etter Inside-artikkel» med tekst og bilde, etter avtale med Inside Telecom: (mer…)

Makspris på tale og SMS i EU

Makspris på tale og SMS i EU

Forrige uke ble EU-kommisjonen, EU-parlamentet og det bulgarske formannskapet enige om å innføre et tak på prisene for tale og SMS mellom EU-land. Det nye regelverket skal gi EU-borgere en makspris på 19 eurocent per minutt tale og 6 eurocent for en SMS. (mer…)

Økende internettbruk blant tenåringer

Økende internettbruk blant tenåringer

Ny forskning viser at teknologi og sosiale medievaner varierer mellom kjønn og foreldres inntekt for tenåringer i USA. Generelt er dagens tenåringer mye mer online enn i 2014-15. I dag oppgir 44 prosent at de er på nett hele tiden. (mer…)

css.php