Energinet DK leter etter en ny leverandør som kan drifte den danske el-datahuben. Datahuben i Danmark registrerer alle måledata og forretningsprosesser for sirka 3.3 millioner danske strømkunder. Formålet med huben er å sikre kommunikasjon og standardiserte prosesser for energiaktørene, slik at konkurransen blir bedret og strømkundene får bedre vilkår. Energinet DK antar prisen på anbudet er sirka 90 millioner danske kroner.

42 milliarder måleravlesninger i 2020

CGI vant anbudet i 2010 og satte opp infrastrukturen til danskenes el-datahub som ble lansert første gang i 2013. Den andre utgaven av datahuben ble lansert i april 2016. Den gangen var det rundt 9 milliarder måleravlesninger i databasen. Energinet DK har estimert 42 milliarder måleravlesninger i 2020 når alle strømmålere er koblet til.

Drift i fire eller seks år

Drift av datahuben settes ut for fire år, med mulighet for forlengelse på ytterligere to år. Anbudet omfatter drift av plattformen som en service-løsning, samt drift av virtualisering, server, nettverk og datasenter-tjenester, skriver Verison2.dk.

Verison2.dk: Datahub for danskernes elforbrug skal på nye hænder »

css.php