Det blir stadig mer behov for å ta i bruk WiFi Tale, og det er stadig flere som tar tjenesten i bruk. Nybygg blir bedre isolert og mobilsignalene sliter med å komme gjennom energiglass og stål. Samtidig har 600.000 nordmenn fått 4G Tale tilgjengelig og over 100.000 har begynt å bruke WiFi Tale.

eRate tidlig ute med WiFi Tale

eRate har tilbudt sine kunder WiFi Tale siden juni 2016, men det var først i desember 2016 at flere nyere telefoner fikk full støtte dette gjennom software oppdatering. WiFi Tale tillater at en ringe og sende SMS uten mobildekning, men da må en være tilknyttet et trådløst nett.

Møte om innendørsdekning

For å løse utfordringer knyttet til innendørsdekning møttes nylig mobiloperatørene i Samferdselsdepartementet sammen med Nkom, Cloudberry og eiendomsforvaltere som Entra, Union-gruppen og Oslo universitetssykehus.

Teknologien er i utvikling og 5G er på vei

«Vi må sikre oss at vi har kapasitet og skalerbare anlegg» sier statssekretær Reynir Jóhannesson i Samferdselsdepartementet til Inside Telecom. Han legger til at «Alle er opptatt av at vi må få operatørnøytrale standarder». Jóhannesson forteller videre at «Førsteinntrykket fra møtet er at én løsning ikke vil kunne gjelde for alle. Noen steder vil tale over wifi være riktig løsning på problemene, andre steder vil småceller være riktig løsning.»

eRate: Tale over WiFi tilgjengelig for stadig flere »
eRate: Iphone – også klar for tale over WiFi »
eRate: Tale over WiFi tilgjengelig »

InsideTelecom: Møtte bransjen om innendørsdekning »
TelecomRevy: 100 000 bruker WiFi Tale »
TelecomRevy: Wifi Tale fikser mobilsamband i gamle sykehus »

css.php