nben
   
+47 815 73 723

Datasikkerhet og bruk av fødselsnummer

  • 3
  • 9. juni 2015

eRate_Lover-og-reglerNVE har vedtatt regelverk for Elhub som gir strømkundene rett til å se, samt bestemme, hvem som skal ha tilgang til deres data. Det nye regelverket gir strømkunden eierskap til egne strømdata.

«Min Side» og Mobil App gir oversikt på egne strømdata

eRate sitt faktura- og kundesystem ivaretar alle data på en sikker og god måte. Sluttkunden får full oversikt over egne kundedata/strømdata via våre løsninger for «Min Side» og i Mobil App.

Måleverdier med høy kvalitet og datasikkerhet

«Elhuben skal sikre effektiv distribusjon av måleverdier med høy kvalitet og datasikkerhet, og vil blant annet bidra til at det blir enklere å bytte kraftleverandør», sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE. Måleverdiene skal lagres i Elhub i tre år for å kunne rette eventuelle feil og gjennomføre avviksoppgjør.

Fødselsnummer til indentifisering

Det nye regelverket stiller krav om at fødselsnummer skal brukes i kraftleveringsavtaler og i forretningsprosessene for sikker identifikasjon av personer. Fødselsnummer skal også brukes til kvalitetssikring i forbindelse med migrering av kundeinformasjon fra nettselskap og kraftleverandører til Elhub.

eRate har høy-sikkerhetsstandard for bruk av fødselsnummer

Håndtering av fødselsnummer på en sikker måte er en selvfølge. eRate sitt faktura- og kundesystem har høy sikkerhet rundt bruk av fødselsnummer. Spør oss gjerne om høy-sikkerhetsstandarden vi bruker og systemet i sin helhet. Vidar Myrer tar gjerne en uformell prat på 408 00 090.

Hvordan innhente fødselsnummer?

NVE har en tilleggshøring ute om innhentingsmetode for fødselsnummer tilknyttet kvalitetssikring og migrering av data til Elhub. De foreslår at fødselsnummer innhentes direkte fra folkeregisteret. I tilleggshøringen er det også en hjemmel for hvordan en skal lagre migrerte data i perioden frem til Elhub settes i drift 20. februar 2017.

Frist for innspill til høringen er 20. juli 2015. NVE tar sikte på at den foreslåtte endringen trer i kraft 1. september 2015.

NVE sikrer kontroll over egne strømdata »
Høring – endringer i avregningsforskriften »

css.php