Stadig flere får 4G tilgjengelig, men vi fortsetter å forsyne oss med mobil datatrafikk via WiFi-nett. Det viser rapporten hvor Cisco presenterer trendene for den globale mobile datatrafikken: «Cisco Visual Networking Index, 2016–2021».

Fra 3G, 4G og til 5G

I 2016 gikk 63 prosent av smarttelefonenes datatrafikk over WiFi og bare 37 prosent over mobilnettene. Tross i at vi beveger oss fra 3G mot 4G og mobil dataoverføring via mobilnettene har blitt bedre og raskere er det en økning i bruk av WiFi. Årsaken til dette er at operatørene opererer med pakker i mobilnettet mens det ikke er noen begrensning i WiFi-nettet.

WiFi-nettet dominerer smarttelefonens datatrafikk

Cisco spår at i 2021 vil fortsatt det trådløse WiFi-nettet dominere smarttelefonens datatrafikk. Blandt de med tilgjengelig 5G er det derimot en forventning om at 52 prosent av den mobile datatrafikken vil gå over mobilnettene – og 48 prosent over WiFi i 2021.

Ny WiFi-standard om få år

I 2018/2019 kommer den nye WiFi-standarden som allerede har vært lenge under utvikling. Det er ventet at hastigheten vil komme opp mot 10 Gbps og at det vil bli mulig å koble mange flere enheter til WiFi-nettet. Behovet for økt kapasitet på WiFi-nettet kommer hovedsakelig fra økningen i antall tilkoblete enheter med IoT (Internet of Things – Tingenes Internett).

Fra ac-standard til ax-standard

Det testes på en ax-standard, som skal være noe lik ac-standarden som brukes i dag. Forskjellen er hovedsakelig at ax-standarden benytter en teknologi som kalles MIMO-OFDM (Orthogonal frequency division multiplexing). Hver kanal kan her deles inn i mindre subkanaler innen litt forskjellige frekvensområder. Om man vinkler signalene riktig kan de samles igjen og bli multiplexed.

Ny wifi-standard i emning »
WiFi tar stadig mer mobiltrafikk »
Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2016–2021 White Paper »
Wi-Fi Wanderlust: What’s happening with the “other” mobile technology? »

css.php