nben
   
+47 815 73 723

eRate Billing & CMS (Customer Management System) – del 1

  • 7
  • 16. desember 2013

eRate Billing & CMS er et fullverdig system for billing og et godt sanntidsverktøy for håndtering av kunderelasjoner og kundeservice. Det er også skreddersydd til å integreres mot eventuelle tredjeparter.

Kompliserte oppgaver – enkle løsninger

eRate Billing & CMS hjelper deg som driver en bedrift med store eller komplekse transaksjonsvolumer. Systemet forenkler prosessen med prissetting og sammenstilling til fakturaunderlag. Det har verktøy for å minimere alle feilkilder i faktureringsprosessen, fra innlesning av data til tekst på faktura. Funksjoner som månedlig kostnadskontroll og forbruksgrenser gjør det også sikrere og enklere for mottaker av faktura.

eRate er en del av verdikjeden som håndterer dine datamengder

eRate leverer ferdig oppsatte systemer tilpasset våre kunders behov og ønsker. Vi har utviklet systemer og metoder som passer på at trafikkstrømmene mellom leverandør, videreselger og sluttkunde går slik som de skal. Alt er i ett system for å sikre god kvalitet.

Din forsikring mot tap av verdifulle inntekter

eRate Billing & CMS ivaretar hele kundesyklusen. Alt fra etablering i kundehåndteringssystemet, innsamling av data, prissetting av transaksjoner, 24/7 sanntids prissetting, til kostnadssamling av alle tjenester og produkter i en oversiktlig faktura. Det fanger også opp manglende registreringer av kundedata og rapporterer avvik fortløpende.

Hva_gjor_eRate_580x104

css.php