eRate tilbyr plattformdeling til selskaper som har et samarbeide eller ønsker å innlede et samarbeide. Plattformen vår brukes for avregning av målerdata, fakturering, kundeservice og innfordring. eRate leverer denne typen tjenester i tillegg til at vi tar ansvaret for hele fakturaprosessen. Slik kan eRates kunder konsentrere seg om egen kjernevirksomhet og andre viktige kundeoppgaver.

Hvem kan dele på eRates Delingsplattform?

Selskaper som ønsker å samarbeide om en plattform som utfører fakturering kan gå sammen på eRates Delingsplattform. Strømfaktureringen er rimelig lik for alle med avregning av kWh via Elhub – selv om produktnavn og priser er forskjellig. Et eksempel kan være tre markedsselskaper som ligger geografisk adskilt. Det ene selskapet selger fiber, det andre selger varmepumper og det tredje selger begge deler i tillegg til strøm selvfølgelig. Alle tre kan gjøre faktureringen sin adskilt, men likevel på samme plattform hos eRate.

Hvordan kan markedsselskaper dele på en plattform?

Grunnplattformen blir lik for markedsselskapene som investerer i felles løsning. Eventuelle kostnader knyttet til myndighetspålagte endringer deles mellom dem. Markedsselskapene beholder sine unike produkt- og kundeporteføljer uten innsyn fra de andre. For eRate betyr dette stordriftsfordeler som vi gir tilbake til kundene i form av reduserte etableringspriser og driftspriser.

Delingsplattformen gir tilgang til eRates Markedsplass

Løsningen gir spesielt mindre og mellomstore selskaper gode muligheter til å etablere en moderne og sikker plattform som er tilpasset Elhub. eRates Delingsplattform gir også muligheter for å tilby flere produkter til sluttkundene via eRates Markedsplass. Her gis det tilgang til tredjepartsprodukter som mobile tjenester, smarthusprodukter, fiber, solceller etc.

Kontakt oss for en uformell prat

eRate tar gjerne individuelle og fellesmøter for å diskutere muligheter og ønsker når det gjelder plattformdeling. Kontakt Vidar Myrer, Kommersiell Sjef Energi, Telefon: 408 00 090, Vidar@eRate.no

css.php