Digital Norway – Toppindustrisenteret as er et nytt næringslivsdrevet initiativ for å digitalisere norsk næringsliv. De skal jobbe mot å bli et «virtuelt Silicon Valley» som «bygger, knytter sammen og sprer digital kompetanse og driver digitaliseringsprosjekter på tvers av selskaper og bransjer over hele landet».

Ekspertnettverk

Samarbeidsorganet skal fungere som et ekspertnettverk og eies av 15 norske virksomheter som Telenor, DNB, DNV GL, Statoil, Yara, Aker, Schibsted, Kongsberggruppen, Ferd og Ruter. Det er også tolv universitets- og forskningsinstitusjoner knyttet til senteret, som partnere og syv bidragsytere fra ulike bransjer.

Jobber åpent og deler så mye som mulig

«Vi kan få selskaper og bransjer til å dele på tvers. I den digitale økonomien handler mye om skala, og da må vi hindre at vi sitter på hver vår tue», sier Tor Olav Mørseth adm. dir. i Digital Norway – Toppindustrisenteret as. «Vi er drevet av næringslivet selv og vil bringe inn folk som sitter i bransjene i dag. Vi jobber åpent og deler så mye som mulig, og skal ikke jobbe for profitt eller utbytte», fortsetter Mørseth til DN.

De ulike bransjene kan lære mye av hverandre

«Ingen av oss som satt og lagde aviser for noen år siden så hvordan det kom til å utvikle seg. Ingen trodde Facebook og Google skulle bli de største konkurrentene for annonseinntektene, eller at Airbnb skulle bli en stor utfordrer for hotellene eller Uber for drosjenæringen», forteller Mørseth som selv kommer fra mediebransjen. «Mediebransjen kan ha mye å lære av hvordan olje og gass jobber, og mange andre bransjer kan lære av hvordan DNB har jobbet for å posisjonere Vipps», fortsetter han.

Det noe hårete målet er å digitalisere Norge »
Tolv storbedrifter går sammen for å digitalisere Norge »
Digital Norway – Toppindustrisenteret as »

css.php