«Det er nødvendig å jobbe for et digitaliseringsløft for norsk næringsliv», sa statsminister Erna Solberg da Regjeringen inngikk en samarbeidsavtale med Digital Norway – Toppindustrisenteret AS forrige uke. Målet er blant annet å hente inspirasjon og kompetanse til arbeidet med digitalisering av offentlige tjenestetilbud.

Jobber åpent og deler så mye som mulig

Digital Norway – Toppindustrisenteret et næringslivsdrevet initiativ for å digitalisere norske virksomheter. «Initiativet sikter mot å bli en arena som bygger, knytter sammen og sprer digital kompetanse og driver digitaliseringsprosjekter på tvers av selskaper og bransjer over hele landet», skriver de på egne nettsider.
«Vi er drevet av næringslivet selv og vil bringe inn folk som sitter i bransjene i dag. Vi jobber åpent og deler så mye som mulig, og skal ikke jobbe for profitt eller utbytte», sa Tor Olav Mørseth adm. dir. i Digital Norway – Toppindustrisenteret as. til DN i juni.

Paralleller til idretten

«Det er ikke tilfeldig at vi har tatt navnet Toppindustrisenteret. Det er svært mange paralleller med idretten med hensyn til det vi skal forsøke å få til med digitalisering av næringsliv og offentlig virksomhet i Norge», forteller Walter Qvam, styreleder ved senteret.

Samarbeidsavtalen sentral for Digital21

Samarbeidsavtalen er sentral for regjeringens egen strategiprosess Digital21. Målet med den er at næringslivet i Norge skal få råd og anbefalinger om hvordan muligheter kan utnyttes med tanke på digitalisering. «Jeg regner med at vi får et godt parallelt samarbeid i disse prosessene. Formålet med Digital 21 er å gi en helhetlig og samlet strategi på tvers av næringer og bransjer, og gi innspill til tiltak, politikk og prioriteringer», sa Solberg til Inside Telecom.

Samarbeidsavtalen i praksis

Toppindustrisenteret vil stå for mye av det praktiske arbeidet innenfor blant annet deling og erfaringsutveksling, mens Regjeringen skal få mer overskudd til å se på overordnede strategier.

Må være best

«Det er ikke lenger nok å være god», fortalte Mørseth til Inside Telecom, «man er ofte nødt til å være best for å få til noe.» Han viste til mediebransjen hvor internasjonale store selskap håver inn milliarder mens mange norske selskaper sliter.

Spillereglene forandrer seg i alle bransjer

«Vi tror dette er i ferd med å skje i flere bransjer. Det er flere selskaper i Norge vi tror kommer til å møte langt tøffere konkurranse fremover, og selskaper som kanskje ikke en gang vil eksistere om noen år. Spillereglene forandrer seg, og da er vi også nødt til å endre måten vi jobber på», forteller Mørseth. Han mener det er naivt å tro at vi kan løse alle problemene selv.

Hjelpe hverandre til å bli best

«Vi er nødt til å jobbe sammen. Vi er nødt til å dele, vi er nødt til å vise frem det vi er gode på, og vi må hente frem de beste eksemplene og bruke på tvers av selskaper. Vi må hjelpe hverandre til å bli gode», sier Mørseth.

Regjeringen inngår samarbeid med Toppindustrisenteret »
eRate blogg: Digitalisering av norsk næringsliv »

css.php