eCall lar bilen automatisk kommunisere direkte med nærmeste nødsentral når ulykken er ute. Nødsystemet sender informasjon om eksakt posisjon og tidspunkt for ulykken slik at nødetatene skal komme raskest mulig frem.

eCall i alle nye biler i 2018

Nødanrop kan også gjøres manuelt ved å benytte egen knapp for dette på dashbordet. Noen nye biler har eCall installert allerede, men EU, EØS og dermed Norge vil lovfeste dette slik at alle nye biler skal ha dette på plass innen mars 2018.

Gratis nødanrop og «sovende» funksjon

Alle medlemslandene i EU og EØS er forpliktet til å sikre at brukerne av tjenesten ikke blir belastet for kostnadene ved håndteringen av eCall. Funksjonen er «sovende» og er derfor ikke sporbar eller mulig å overvåke. eCall sender kun ut signaler når systemet aktiveres ved en ulykke eller utløses manuelt.

Løsning for ettermontering i eldre biler

Kravet om eCall vil ikke ha tilbakevirkende kraft, men det jobbes med en løsning som kan ettermonteres i eldre biler for de som ønsker bedret trafikksikkerhet.

Nødvendig teknologi må på plass for håndtering av eCall

Innen oktober 2017 skal all nødvendig teknologi for å kunne motta og behandle automatiske nødanrop være på plass i EUs medlemsland.

Dette systemet blir påbudt i alle nye norske biler, Teknisk Ukeblad »
eCall: Time saved = lives saved, European Commission »

css.php