Under Arendalsuka forrige uke lanserte Telenor sammen med SINTEF, NTNU og StartupLab deres initiativ for å støtte industriell digitalisering og nyskapning i Norge. «Vi må forstå det som skjer innenfor maskinlæring og kunstig intelligens, og ikke overlate dette løpet til de store, utenlandske aktørene,» sa Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Dedikert nettverk for Internet of Things

Stadig flere enheter blir koblet sammen gjennom sensorteknologi og datakommunikasjon. Internet of Things, IoT, er i ferd med å forandre alt. Derfor har Telenor og StartupLab gått i samarbeid om å tilby et dedikert nettverk til norske gründere for eksperimentering og testing av IoT-tjenester.

«AI Lab» – forskning på kunstig intelligens

I samarbeid med Sintef og NTNU etablerer Telenor et laboratorium for forskning på kunstig intelligens – Artificial Intelligence (AI). Telenor finansierer «AI Laben» med 50 millioner kroner over fem år. De skal forske på hvordan maskiner kan utvikle nye tjenester ved å finne strukturer og skjult kunnskap i store datasett. Telenor vil blant annet bruke dataene fra tingenes internett-nettverk som noe av grunnlaget i dette arbeidet, forteller de i en pressemelding.

Artificial Intelligence – fremtidens drivkraft

«I løpet av de neste 20 årene vil kunstig intelligens være drivkraften i alle prosesser,» mener Bjørn-Taale Sandberg, forskningsdirektør i Telenor-konsernet. «Det vil forme alle tjenester og være integrert i de fleste produkter, på tvers av bransjer og bruksområder. For hver dag som går, med hvert søk i Google, kjøp i Amazon eller «Like» på Facebook, blir den kunstige intelligensen til en håndfull dominerende aktører stadig bedre. Det er en reell risiko for at det 21. århundres fundamentale teknologi vil bli dominert av et lite knippe store selskaper – hvis vi ikke tar grep,» sier Sandberg i en pressemelding.

css.php