«Over halvparten av elbileierne vil bruke elbilen som reservelager ved strømbrudd», skriver Norsk Elbilforening etter en medlemsundersøkelse som ble gjort i mai 2018. I et sameie i Stavanger ble det enstemmig vedtatt å få installert batterier og solceller som sørger for lading av elbilene deres. Og på Roskildefestivalen brukte de elbiler for å balansere nettet ved det uregelmessige forbruket – «Veichle to Grid», V2G.

Elbiler som reservelager hjemme

Elbiler som skal kunne fungere som reservelager i husholdningen omtales som «Vehicle to Home», V2H, internasjonalt, ref. Norsk Elbilforening. Teknologien er veldig lik V2G som lar elbilene avlaste strømnettet ved å levere strøm til nettet ved forbrukstopper med tidligere oppladet strøm.

Veichle to Grid – V2G

V2G ble brukt under Roskildefestivalen i sommer for at kjølerommene ved spiseområdet der skulle holde mat og drikke kaldt. De to Nissan Leaf-bilene leverte ekstra strøm på dagen og ladet batteriene opp igjen om natten når forbruket ble mindre.

Toveis ladere mer relevant ved differensiert strømpris

For å kunne bruke elbilen som reservelager i husholdningen kreves det at elbilene i framtiden får toveis ombordladere, som også kan levere strøm til huset, forteller Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. «Etterhvert som strømprisen blir differensiert på det norske markedet, avhengig av når strømmen brukes, vil teknologiene (V2H og V2G) – trolig i samspill med solceller – bli langt mer relevante enn i dag», sier Bu.

Sameie klare for lading av elbil og strømtopper

Et sameie i Stavanger har takket ja til å være pilot for EU-prosjektet Invade. De har fått installert tre store batterier som lades opp med solceller. Disse vil lade elbilene deres, samt ta strømtoppene før resten av den oppsparte strømmen kan gå tilbake i det ordinære strømnettet. Beboeren Finn Tollefsen sier han «er spesielt glad for at sameiet nå gjør en investering som er fremtidsrettet og økonomisk forsvarlig.»

Norsk Elbilforening: Over halvparten vil bruke elbilen som reservelager ved strømbrudd »
Lysekonsern.no: Skal lade elbilene med solenergi »
Ingeniøren.dk: Vehicle-to-grid på Roskilde: Elbiler balancerer elnettet i Food Court »
Invade.eu »

css.php