«Et langt prosjekt med store ambisjoner som vil bidra til å forenkle hverdagen for alle aktører i Energibransjen. Nå blir det endelig en realitet 18. februar 2019», sier Vidar Myrer, Kommersiell Sjef for Energi i eRate.

«Det gjenstår et omfattende test- og godkjenningsprogram som alle markedsaktører må gjennom før oppstart. Det er viktig at endelig dato for oppstart kan fastsettes med stor sikkerhet, og derfor settes det av mer tid til denne delen av testfasen», skriver Statnett og Elhub på sine sider.

Elhub gir enklere tilgang til salg av strøm – og økt konkurransen

«For markedsaktørene vil Elhub sin inntreden bety enda større konkurranse. Mange selskaper fra andre bransjer står klare til å innta energibransjen, de ønsker å selge strøm til sine kundebaser. For sluttbruker er dette positivt, for eksisterende markedsselskaper betyr det maks 6-12 måneder til å forberede seg på økt konkurranse», forteller Myrer.

En lanseringsdato som med stor sikkerhet skal nås

Styret i Statnett har vedtatt at oppstart av Elhub legges til 18. februar 2019. De har satt den nye datoen etter tydelig ønske fra bransjen om at ny lanseringsdato skal med stor sikkerhet kunne nås. Mange har også påpekt at det vil være risikofylt å sette datoen i siste kvartal av 2018 på grunn av innspurten i AMS-utrullingen. Bransjen mener også at desember og januar er uegnede tidspunkt for oppstart av Elhub da dette er tiden for årsoppgjør.

18. februar en realistisk dato

«Hvis vi legger til grunn at oktober 2018 er noe for tidlig, så er neste realistiske dato for oppstart 18. februar 2019», sier Tor B. Heiberg, daglig leder i Elhub. Kostnadsrammen for Elhub øker med 25 millioner kroner med den nye datoutsettelsen, til sammen 685 millioner kroner. «Det meste av denne økningen skyldes forlenget drift av IT-systemer, samt at ansatte må jobbe lenger på prosjektet enn tidligere forutsatt», opplyser Heiberg.

Testing og godkjenning av markedsaktørene våren 2018

Statnett og Elhub skriver på sine sider at «Som tidligere legges det opp til at testing og godkjenning av markedsaktørene starter opp våren 2018. En forutsetning for oppstart i februar 2019 er at alle markedsaktørene er godkjent for bruk av Elhub i løpet av tredje kvartal 2018. Eksakt frist for godkjenning skal vedtas av NVE.»

eRate Blogg oktober 2017: Nytt forslag til lanseringsdato for Elhub »
eRate Blogg juni 2016: Elhub må utsettes »
eRate Blogg januar 2015: Knappe tidsfrister med Elhub i sikte »

Elhub.no: Styret i Statnett har innstilt på ny oppstartsdato for Elhub »
Styret i Statnett har innstilt på ny oppstartsdato for Elhub »

css.php