nben
   
+47 815 73 723

Knappe tidsfrister med Elhub i sikte

  • 3
  • 19. januar 2015

ElHub_eRateArbeidet med datamigrering må starte tidlig 2015 for å rekke driftstarten for Elhub 1. oktober 2016. «Det er knappe tidsfrister og vi oppfordrer derfor ledelsen i selskapene til snarest mulig å allokere tilstrekkelig tid og ressurser for å gjennomføre nødvendige endringer» skrev Statnett og NVE i et brev til kraft- og nettleverandørene i starten av desember 2014.

Under halvparten har eget Elhub-prosjekt

Undersøkelsen Elhub-prosjektet avsluttet 5. desember 2014 viser at kun 40% av de 224 selskapene som ble spurt har etablert eget Elhub-prosjekt. Kun 30% av selskapene har startet spesifiseringen av hvilke endringer som må gjøres i forkant av 1. oktober 2016.

• Alle har definert kontaktpersoner for Elhub
• Ca 40% har etablert eget Elhub-prosjekt
• Ca 25% har estimert ressursbehov internt
• Ca 30% har inngått avtale med systemleverandører om bistand for tilpasning til Elhub
• Ca 30% har startet å spesifisere hvilke endringer som må gjøres
• Ca 75% har gjennomført aktiviteter for datakvalitet
• Ca 80% av aktørene planlegger å involvere systemleverandør i datavask

Tilpasninger på eget ansvar

Nett- og kraftselskapene må selv gjennomføre de endringer i egen organisasjon som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene for 301 og Elhub. Dette innebærer endring av IKT systemer, rutiner og prosesser vedrørende målverdier, kundeadministrasjon og avregning.

“Vasking” av data

Data som legges inn i Elhub må i størst mulig grad være korrekt. Næringspolitisk rådgiver Ole Haugen i Energi Norge understreker viktigheten av “vaskingen” av dataene. Det er viktig at alle gjør en innsats for at informasjonen er riktig og i likt format slik at sluttbrukermarkedet fungerer uten problemer når Elhuben settes i drift 1. oktober 2016.

eRate deltar i diskusjonen om Elhub

Statnett arrangerte møte 5. desember hvor blant annet eRate deltok i diskusjonen om behovet for utvikling av test av systemene til aktørene i kraftmarkedet.“Ansvaret for å ha oppdaterte systemer som kan kommunisere med Elhub ligger hos aktørene selv, men vi ser at det er viktig med en god dialog med systemleverandørene, så de vet hva som forventes av deres systemer og hvilke overordnede tidsplaner de må forholde seg til. Derfor har vi invitert dem til møte,” sa prosjektleder for test og migrering i Elhub, Eigil Gjelsvik.

css.php