Tidligere denne uken kom pressemeldingen om at NBS, Nordisk balanseavregning, utsettes til Q1 2017. I dag kom meldingen fra Elhub om «Endret plan for innføring av Elhub».

NBS en forutsetning for Elhub

«Nordisk balanseavregning (NBS) er en forutsetning for å innføre Elhub. For å sikre tilstrekkelig kvalitet i avregningsunderlaget for kraftmarkedet samt å gi markedsaktørene tilstrekkelig tid til å gjennomføre sine forberedelser, er det forutsatt en periode på minimum fire og en halv måned mellom idriftsettelse av de to prosjektene. Når NBS er forsinket vil det derfor få en direkte konsekvens for Elhubs tidsplaner,» skriver Elhub på sine sider i dag.

Elhub unngår lansering under ferieavviklingen

Elhub skriver videre at de vil unngå lansering av Elhub sommeren 2017. De anser det som lite hensiktsmessig med idriftsettelse under ferieavvikling og erfaringer fra tidligere markedsendringer gjort i denne perioden. «Vi kartlegger derfor mulighetene for å redusere intervallet på fire og en halv måned slik at Elhub i stedet kan settes i drift i månedsskiftet mai/juni 2017,» sier Tor B. Heiberg, daglig leder i Elhub AS.

Mulig lansering i september

«Alternativet til å redusere intervallet på fire og en halv måned er å skyve oppstart av Elhub til etter sommeren, til medio september 2017, ettersom de siste en til to månedene før oppstart vil kreve mye arbeid fra de involverte aktørene,» forteller Heiberg.

I august publiseres lanseringsdatoene for NBS og Elhub

Elhub vil publisere sin nye lanseringsdato i august, etter at eSett publiserer sin nye lanseringsdato for NBS samme måned.

Elhub.no: Endret plan for innføring av Elhub »
Statnett.no: Nordisk balanseavregning utsatt »

css.php